Alžbeta Báthoryová – čarodejnica, ktorá mohla z väznice utiecť

V počiatkoch vyšetrovania o Alžbete Báthoryovej ma na správny smer nasmerovali informácie o poľskom kráľovi Štefanovi Báthorym – ktorý v Poľsku hostil kúzelníkov a alchymistov z Anglicka, rovnako ako aj zmienka v článku v „Novom Čase“ o stole so šiestimi kamennými stoličkami, ktoré sa majú nachádzať v podzemných tuneloch Čachtíc. Obraz Alžbety Báthoryovej sa v mojom vyšetrovaní ukazuje byť odlišným od oficiálnej verzie. Alžbeta – o čom sa historici zdráhajú hovoriť alebo túto skutočnosť zľahčujú – bola ženou, ktorá sa venovala čiernej mágii, inými slovami, bola nielen vrahyňou, ale aj čarodejnicou.

Somnium: podivný sen Johannese Keplera

Johannes Kepler, který definitivně rozřešil spor o podobu sluneční soustavy, kupodivu vůbec nebyl prosluněná racionální povaha řídící se chladným úsudkem vědce. Jeho matka byla vědma a léčitelka čelící obvinění z čarodějnictví a on sám napsal podivuhodný spis, v němž mluví o cestování kosmickým prostorem. Věřil také, že jednoho dne budeme mít "nebeské lodi s plachtami přizpůsobenými pro nebeský vítr... jež budou plout po nebi a budou obsazeny výzkumníky, kteří nebudou mít strach z nesmírnosti prostoru". Výrok je o to fantastičtější, že jím předpověděl existenci kosmických lodí poháněných slunečním větrem - částicemi vylétajícími ze Slunce - které se dnes opravdu testují.

Člověk ve světě magie II.

"Všem, kdož přistupují k magii s jinými než ryze noetickými cíli, jsou určena Papusova slova, umístěná na začátek jeho úvodu do magické praxe: “Zpátky lidé profánní a profanující! Ať jsi kdokoli, ty, jenž chceš vésti svá bádání až k praxi, uvažuj dobře a obáváš-li se předsudku, posměšku anebo šílenství, uvrhni do ohně tyto počerněné stránky! Vzpomeň si, že – pán svých pohnutí a znalý tajů hvězd – nesmíš nikdy dovolit víru ženství, aby ovládla tvou bytost."

Člověk ve světě magie

Učeným antropologům z konce devatenáctého století, kteří studovali čarodějnické praktiky primitivních národů, byla magie symptomem afekty zatíženého, inferiorního myšlení, produktem katathymie, ignorující kauzální vztahy mezi jevy tohoto světa. Teprve E. Spranger na konci svého života si položil otázku o smyslu této magie a její zodpovězení předznamenalo konec této antropologické iluze.

Stránky

Top