Alžbeta Báthoryová – čarodejnica, ktorá mohla z väznice utiecť

V počiatkoch vyšetrovania o Alžbete Báthoryovej ma na správny smer nasmerovali informácie o poľskom kráľovi Štefanovi Báthorym – ktorý v Poľsku hostil kúzelníkov a alchymistov z Anglicka, rovnako ako aj zmienka v článku v „Novom Čase“ o stole so šiestimi kamennými stoličkami, ktoré sa majú nachádzať v podzemných tuneloch Čachtíc. Obraz Alžbety Báthoryovej sa v mojom vyšetrovaní ukazuje byť odlišným od oficiálnej verzie. Alžbeta – o čom sa historici zdráhajú hovoriť alebo túto skutočnosť zľahčujú – bola ženou, ktorá sa venovala čiernej mágii, inými slovami, bola nielen vrahyňou, ale aj čarodejnicou.

Somnium: podivný sen Johannese Keplera

Johannes Kepler, který definitivně rozřešil spor o podobu sluneční soustavy, kupodivu vůbec nebyl prosluněná racionální povaha řídící se chladným úsudkem vědce. Jeho matka byla vědma a léčitelka čelící obvinění z čarodějnictví a on sám napsal podivuhodný spis, v němž mluví o cestování kosmickým prostorem. Věřil také, že jednoho dne budeme mít "nebeské lodi s plachtami přizpůsobenými pro nebeský vítr... jež budou plout po nebi a budou obsazeny výzkumníky, kteří nebudou mít strach z nesmírnosti prostoru". Výrok je o to fantastičtější, že jím předpověděl existenci kosmických lodí poháněných slunečním větrem - částicemi vylétajícími ze Slunce - které se dnes opravdu testují.

Člověk ve světě magie II.

"Všem, kdož přistupují k magii s jinými než ryze noetickými cíli, jsou určena Papusova slova, umístěná na začátek jeho úvodu do magické praxe: “Zpátky lidé profánní a profanující! Ať jsi kdokoli, ty, jenž chceš vésti svá bádání až k praxi, uvažuj dobře a obáváš-li se předsudku, posměšku anebo šílenství, uvrhni do ohně tyto počerněné stránky! Vzpomeň si, že – pán svých pohnutí a znalý tajů hvězd – nesmíš nikdy dovolit víru ženství, aby ovládla tvou bytost."

Stránky

Top