Marion Weinsteinová: CESTA, JAK POMOCI SOBĚ SAMÉMU - ODVĚKÁ TRADICE MAGIE

Kořeny magie sahají tisíce let do minulosti, daleko před křesťanství a vůbec dochované historické záznamy. Eleuzínská mystéria, staroegyptské školy mystérií i okultní kultura Atlantidy, to vše vychází ze stejných kořenů. Magické tradice vyrůstaly spolu s monoteismem: křesťanský gnosticismus, obřadní magická společenstva, alchymie i astrologie. A ve všech těchto oborech vědy magické (která nás provází dodnes), nacházíme sjednocující téma: rozvíjení našeho bytostného já, cíl i výchozí bod všeho magického díla. Základní myšlenka je taková: nejprve je třeba si uspořádat vlastní život - uvést jej do harmonie - tělesné, duševní, citové i duchovní.

Marion Weinsteinová: NĚKOLIK SLOV MĚSTSKÉ ČARODĚJNICE

Kryštofu Kolumbovi se všichni smáli,
když řekl, že je svět kulatý;
vysmáli se Edisonovi, když nahrál zvuk.
Všichni se smáli Wilburu Wrightovi a jeho bratrovi,
když řekli, že člověk může létat;
Marconimu řekli, že bez drátů je to podvod -
ach, hloupý lidský rod!
Ira Gershwin

Před pár lety bych jen těžko mohla tuto knihu napsat a předpokládat, že bude čtena širokou veřejností. Před několika sty lety bych jen stěží mohla tuto knihu napsat a předpokládat, že zůstanu naživu.

Marion Weinsteinová: POZITIVNÍ MAGIE (Praktický úvod do světa okultismu)

Autorka Marion Weinstein napsala knihu o okultismu v praktickém životě s názvem Pozitivní magie. Prostřednictvím této knihy získáte vědomosti a poznatky, které vám pomohou při orientaci ve stále se rozšiřujícím hnutí New Age. Objevíte vlastní netušené schopnosti a seznámíte se s bezpečnými, účinnými a etickými technikami z oblasti astrologie, věštění (i-ťing, tarot) a čarodějnictví.

Čarodejnícky manuál pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Mágia. S týmto pojmom sa spája väčšinou poverčivé odmietanie. Pritom nezahŕňa nič tajomné, iba silu predstavivosti. Naša fantázia je totiž mocnou čarodejnicou. Imagináciou konkrétnej udalosti, situácie alebo želaného cieľa mág či čarodejnica vymedzujú predpoklady na vznik presne toho istého obrazu v realite. Vytvárajú akýsi astrálny model budúcej hrubohmotnej skutočnosti, ktorý je neskôr realizovaný. Nastáva paralelná súvislosť medzi astrálnym a materiálnym svetom, lebo podobné priťahuje podobné. Stačí vidieť v snovom svete to, čo má byť, akoby už jestvovalo, a reálne výsledky sa následne javia ako séria náhod. Mágiou vlastne nachádzame cestu k jednote vnútorného a vonkajšieho. Čo pripomína aj Platónovu predstavu sveta.

Stránky

Top