Marion Weinsteinová: NĚKOLIK SLOV MĚSTSKÉ ČARODĚJNICE

Kryštofu Kolumbovi se všichni smáli,
když řekl, že je svět kulatý;
vysmáli se Edisonovi, když nahrál zvuk.
Všichni se smáli Wilburu Wrightovi a jeho bratrovi,
když řekli, že člověk může létat;
Marconimu řekli, že bez drátů je to podvod -
ach, hloupý lidský rod!
Ira Gershwin

Před pár lety bych jen těžko mohla tuto knihu napsat a předpokládat, že bude čtena širokou veřejností. Před několika sty lety bych jen stěží mohla tuto knihu napsat a předpokládat, že zůstanu naživu.

Marion Weinsteinová: POZITIVNÍ MAGIE (Praktický úvod do světa okultismu)

Autorka Marion Weinstein napsala knihu o okultismu v praktickém životě s názvem Pozitivní magie. Prostřednictvím této knihy získáte vědomosti a poznatky, které vám pomohou při orientaci ve stále se rozšiřujícím hnutí New Age. Objevíte vlastní netušené schopnosti a seznámíte se s bezpečnými, účinnými a etickými technikami z oblasti astrologie, věštění (i-ťing, tarot) a čarodějnictví.

Čarodejnícky manuál pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Mágia. S týmto pojmom sa spája väčšinou poverčivé odmietanie. Pritom nezahŕňa nič tajomné, iba silu predstavivosti. Naša fantázia je totiž mocnou čarodejnicou. Imagináciou konkrétnej udalosti, situácie alebo želaného cieľa mág či čarodejnica vymedzujú predpoklady na vznik presne toho istého obrazu v realite. Vytvárajú akýsi astrálny model budúcej hrubohmotnej skutočnosti, ktorý je neskôr realizovaný. Nastáva paralelná súvislosť medzi astrálnym a materiálnym svetom, lebo podobné priťahuje podobné. Stačí vidieť v snovom svete to, čo má byť, akoby už jestvovalo, a reálne výsledky sa následne javia ako séria náhod. Mágiou vlastne nachádzame cestu k jednote vnútorného a vonkajšieho. Čo pripomína aj Platónovu predstavu sveta.

Potulky krajom bosoriek

„Tá staručká vedma, bylinkárka a súbežne veštica už zomrela. Veď mala vyše deväťdesiat rokov. Nikto z jej potomkov jej vedomosti nechcel prevziať. Hanbia sa za to. Aj mne naši z rodiny povedali, aby som sa na toto radšej nepýtala,“ zdôverila sa mi jasnovidná kamarátka. Jej rodové korene siahajú do kopaničiarskej oblasti pri Starom Hrozenkove. Tej dediny, čo má povesť bosoriek a bosorákov. Navrhla som jej návštevu do rodiska jej rodičov na slovensko-moravskom pomedzí. Precítiť kraj a aspoň takto uspokojiť našu zvedavosť a v konečnom dôsledku spojiť príjemné s užitočným.

Stránky

Top