Alžbeta Báthoryová – čarodejnica, ktorá mohla z väznice utiecť

V počiatkoch vyšetrovania o Alžbete Báthoryovej ma na správny smer nasmerovali informácie o poľskom kráľovi Štefanovi Báthorym – ktorý v Poľsku hostil kúzelníkov a alchymistov z Anglicka, rovnako ako aj zmienka v článku v „Novom Čase“ o stole so šiestimi kamennými stoličkami, ktoré sa majú nachádzať v podzemných tuneloch Čachtíc. Obraz Alžbety Báthoryovej sa v mojom vyšetrovaní ukazuje byť odlišným od oficiálnej verzie. Alžbeta – o čom sa historici zdráhajú hovoriť alebo túto skutočnosť zľahčujú – bola ženou, ktorá sa venovala čiernej mágii, inými slovami, bola nielen vrahyňou, ale aj čarodejnicou.

Ako čierna mágia riadi ľudstvo... a čo s tým môžeme robiť 2

Keď človek zažije „precitnutie“ a uvedomí si, že je vlastne dušou inkarnovanou v ľudskom tele a pravdepodobne sa vtelil už viackrát na tejto planéte, uvedomí si, že duša nikdy neumiera. Začne sa zbavovať strachu z umierania a to otvára dvere mnohým otázkam o našej existencii. Keď raz niekto prejde cez dvere a uvedomí si, že takmer všetko v našej realite bolo navrhnuté tak, aby nás manipulovalo a udržiavalo nás v strachu a nízkej vibrácii, odpoveď na vyriešenie a odvrátenie tohto naprogramovania sa stáva jednoduchou.

Ako čierna mágia riadi ľudstvo... a čo s tým môžeme robiť

Ak chceme vysvetliť ako došlo k tomu, že nás svet riadi malá skupinka bytostí, mali by ste poznať pravdu o čiernej mágii a o tom, ako je na nás používaná proti našej slobodnej vôli. Keď si odmyslíme mylné predstavy o čiernej mágii, ľudstvo si môže uvedomiť, ako ju prekabátiť a poraziť. Zatiaľ čo je Pluto v jednorožcovi a my sme vo veku Vodnára, je čas na to, aby sme využili to svetlo v nás, aby zažiarilo, aby vystúpilo a povznieslo sa nad tými, ktorí rýchlo strácajú kontrolu.

Anorganické bytosti a jejich vliv na člověka, ochrana před ovládáním II.

V minulém díle jsme si pověděli, že lidé mohou upadnout do pastí nastražených anorganickými bytostmi. Jedná se o pasti vědomí určené pro zachytávání a odebírání životní síly, vůle, energie myšlení a pozornosti. Nízké bytosti astrálu způsobují různé závislosti, stavy nálad, psychické poruchy, negativní emoce, ponoukají člověka k různým typům chování, umocňují v člověku jeho špatnou stránku, zvyšují agresivitu apod. Zejména duchové závislostí, např. na jídle, alkoholu, televizi, drogách, jsou v našem světě velmi častými souputníky. Vyšší stupeň tvoří ovládání vědomí a příživnictví přímo na osobnosti jedince. Osoba, která se ztotožní s vůlí mága, skrze zmiňované návnady a protislužby, přijímá jeho energii a ten může implantovat své vědomí do onoho člověka. Postižený přebírá energii cizího vědomí a považuje ji za vlastní a to je zakomponováno do jeho osobnosti. Později, když se v lepším případě dotyčnému podaří se osvobodit a odpojit, cítí, někdy velmi intenzivně, že jakoby "umírá", část jeho já "mizí" a on "ztrácí kus sama sebe".

Stránky

Top