Čarodejnícky manuál pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Mágia. S týmto pojmom sa spája väčšinou poverčivé odmietanie. Pritom nezahŕňa nič tajomné, iba silu predstavivosti. Naša fantázia je totiž mocnou čarodejnicou. Imagináciou konkrétnej udalosti, situácie alebo želaného cieľa mág či čarodejnica vymedzujú predpoklady na vznik presne toho istého obrazu v realite. Vytvárajú akýsi astrálny model budúcej hrubohmotnej skutočnosti, ktorý je neskôr realizovaný. Nastáva paralelná súvislosť medzi astrálnym a materiálnym svetom, lebo podobné priťahuje podobné. Stačí vidieť v snovom svete to, čo má byť, akoby už jestvovalo, a reálne výsledky sa následne javia ako séria náhod. Mágiou vlastne nachádzame cestu k jednote vnútorného a vonkajšieho. Čo pripomína aj Platónovu predstavu sveta.

Medzi nebom a peklom

Prednedávnom uverejnená prosba o pomoc adresovaná českému ombudsmanovi neostala bez odozvy a tak dnes čerpajúc i z iných internetových stránok uverejňujeme niekoľko nezávislých reakcií na danú tému. Konkrétne tretia reakcia nanajvýš jasne dokazuje, že v "slovenských ezoterických vodách sa niečo deje", a že problémov, ktoré môžu vyústiť doslova v zmätok, je v tejto oblasti nanajvýš dosť. Ďalej však už bez komentára - úsudok nech si spraví každý sám - téma ostáva naďalej otvorená...

Pán ombudsman, je reiki bezpečná?

Vážený pán ombudsman, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. V súčasnej dobe sa v našej krajine rozšírilo hromadné zasväcovanie do reiki. Väčšina ľudí, ktorí sa nechali zasvätiť, to urobila zo zištných dôvodov.

Magie

Nedávno jsem sledoval v televizi zábavný pořad pana Šípa, který si pozval mimo paní Kludské a Skořepové také zpěvačku Ilonu Czákovou. Ta s úsměvem vyprávěla o tom jak se zúčastňuje čarodějnických sletů. Popisovala v hrubých rysech co se tam asi odehrává. Mimo jiné si provádějí očistu svých duší tím, že všechno o čem se domnívají že je v nich špatné, věnují bohyni zla. Ta to příjme s povděkem, protože ji to energeticky živí. Podle našich moderních čarodějnic tím „zabijí dvě mouchy jednou ranou“. – Samy se lehce zbaví toho co je pro ně špatné a bez jakékoli další úpravy to předají něčemu, nebo někomu, komu to velmi prospěje. To si ale děvčata představují velmi jednoduše. Buďto si tak jen hrají a nevěří že se skutečně tento přenos uskutečnil, nebo věří že to tak funguje a nejsou si pak vědomy hrozného důsledku svých činů.

Stránky

Top