Amit Goswami v Praze

Revoluční fyzik, doktor Amit Goswami, sdílí svůj pohled na neomezený potenciál vědomí jako podstaty všech cítících bytostí, a přemosťuje ohromnou propast, která leží mezi kvantovou fyzikou na straně jedné a duchovními představami Indie na straně druhé. Účastnil se mnoha vědeckých projektů po celém světě. Je autorem několika knih přeložených do devíti jazyků včetně vysoce ceněného vysokoškolského skripta Kvantová mechanika, která se na některých univerzitách používá jako učebnice základů matematiky kvantové fyziky.

Marián Kuffa: UČME SA OD PANNY MÁRIE

Krásné kázání otce Mariána Kuffy na mši při setkání „Hle, tvá matka!“ v Prešově. Otec Kuffa opět velmi poutavým způsobem vypráví o svých zkušenostech s Ježíšem a Jeho Matkou Marií. Jakým způsobem se každý den učí od Marie říkat Bohu ano - Fiat? Říci Bohu Fiat znamená následovat Marii - v pokoře, čistotě, moudrosti a lásce. A láska nás nakonec přivede opět k Bohu!

Rajčiny zďaleka, alebo radšej zblízka?

Rajčina z ďalekých krajín sa oberá ešte zelená, pričom obsahuje pomerne vysokú hladinu nebezpečného Solanínu. Potom si pocestuje XY kilometrov, čo má negatívny dopad na ovzdušie, ktoré dýchame, pričom je na ceste k spotrebiteľovi “dofarbovaná” banánovými dusíkovými plynmi až pod dobu, pokiaľ nedorazí na náš stôl s minimálnym obsahom najdôležitejších látok...

Stránky

Top