Máme šancu zistiť, kto na Merkúre nakreslil kríž a postavil veže

kp.ru | Prvýkrát v histórii bolo automatické zariadenie vypustené na obežnú dráhu Merkúra – prvej planéty v našom slnečnom systéme. Messenger bol vyslaný v roku 2004 a dorazil do cieľa po zložitej trajektórii. Dvakrát obletel Venušu a trikrát sa priblížil dosť blízko k Merkúru. No na orbitu sa dostal až 18. marca 2011, prekročiac takmer 8. miliárd kilometrov. Vedci plánujú vyhotoviť pomocou zariadenia Messenger podrobné mapy povrchu Merkúra a spraviť merania, ktoré by mohli pomôcť pri objasňovaní mnohých záhad tejto malej planétky.

V priebehu posledných týždňov bola zničená asi polovica arktického ozónu

kp.ru | Údaje z viac než tridsiatich sledovacích staníc ozónu v rôznych krajinách hovoria o rekordných stratách ozónovej vrstvy. Prácu staníc koordinujú odborníci Úradu polárneho a morského výskumu Alfreda Wegenera (Bremerhaven, Nemecko). Nedávno zaznamenali anomálne vyčerpanie ozónovej vrstvy nad arktickým územím. - Meracie stanice nám dokazujú, že v priebehu posledných týždňov bola zničená asi polovica arktického ozónu, - komentuje údaje Dr. Markus Rex. – Ozónová vrstva ubúda natoľko rýchlo, že očakávame ďalšie veľké straty.

Čo môžeme čakať od „superluny“?

kp.ru | Obežná dráha Mesiaca je trochu pretiahnutá - pripomína elipsu. Preto sa k nám náš prírodný satelit raz priblíži na 363 300 km a raz vzdiali na 405 500 km. 7. marca začalo novolunie, na nebi sa zjavil tenký mesiačik. Ďalej sa bude zväčšovať, až kým sa nestane plným. Táto udalosť sa zároveň prekrýva s inou - 19. marca bude totiž Mesiac k Zemi najbližšie.

Geomagnetickú búrku čakáme 10. marca

kp.ru | Geostacionárna družica GOES-15 (USA) pozorujúca slnečné erupcie, zaznamenala na našom nebeskom telese nové koronálne výbuchy, oznamuje Laboratórium rentgenovej astronómie Slnka (ФИАН). Séria výbuchov strednej sily a erupcie plazmy prebehli na Slnku v pondelok a utorok. Za jeden – dva dni môžu na Zemi vyvolať geomagnetické poruchy. Potrvajú päť dní a vrchol príde 10. marca. Podľa špecialistov z laboratória začiatkom tohto týždňa niektoré úseky na Slnku začali nepretržite chrliť horúcu plazmu vysokou rýchlosťou. Vytvárajú niečo podobné prúdu, zachvacujúc celú slnečnú sústavu – teda i Zem. Kvôli tomu vznikajú poruchy magnetosféry našej planéty a spôsobujú silné geomagnetické búrky.

Stránky

Top