Planetárny rozum – fantastika či realita?

blog.kp.ru | Kolektívne správanie zvierat sa od koreňov odlišuje od správania voľne oddelených jedincov. Húfu či populácii je vlastná nám doteraz nepochopená vlastnosť, ktorú môžeme nazvať „jednotnou vôľou“ alebo „veliacim impulzom“. Tomu sa podriaďujú všetci jedinci. Pozorujúc húfy sťahovavých vtákov alebo mračná kobyliek, ktoré sledujú prísne určenú trasu, vedci doteraz nemôžu odpovedať na otázku – čo nimi hýbe? Mračno kobyliek neomylne nachádza cestu cez piesočnú pôdu k zeleným oázam – tam, kde je potrava. To je možné objasniť genetickou pamäťou alebo inštinktom, až na jednu zvláštnosť: ak z húfu izolujete jedinca, okamžite stráca smer a začne sa chaoticky vrhať raz na jednu - raz na druhú stranu. Samotný jedinec nepozná ani smer pohybu, ani cieľ. No odkiaľ to potom vie húf?

Kvantová teleportácia realizovaná na rekordných 16 kilometrov

biznes-portal.com | Čínski fyzici dokázali úspešne odovzdať informáciu medzi dvoma fotónmi na rekordne veľkú vzdialenosť. Podarilo sa im transportovať údaje bez akýchkoľvek drôtov a iných sietí spojenia na 16 kilometrov. Spočiatku rekord systémov kvantovej teleportácie neprevyšoval niekoľko metrov. Čínski vedci hovoria, že v budúcnosti na základe koncepcii kvantovej teleportácie bude možné vytvoriť lacné a veľmi rýchle systémy spojenia, ktoré nebudú potrebovať tradičné signály.

Cestovanie do budúcnosti je možné!

science.km.ru | Podľa stanoviska britského profesora Stephena W. Hawkinga, jedného z najväčších teoretikov súčasnej fyziky, je cestovanie do budúcnosti celkom možné. Podľa jeho slov neexistujú žiadne prekážky, ktoré by znemožňovali navštíviť budúcnosť. V každom prípade však bude nevyhnutné vytvoriť také kozmické zariadenie, ktoré bude môcť dosiahnuť 98% rýchlosti svetla. Hawking predpokladá, že od momentu štartu zo Zeme bude táto loď potrebovať 6 rokov na to, aby vyvinula podobnú rýchlosť. Vďaka tomu sa v nej zmení prúd času - konkrétne pre ľudí nachádzajúcich sa na palube stroja sa spomalí: za pár dní nimi prežitých na Zemi ubehne celý rok.

Vedci sú v šoku! Tibeťania sú mutanti

beta.novoteka.ru | Americkí vedci boli šokovaní poznatkami o Tibeťanoch. Podľa ich mienky taká veľká dĺžka života v tak extrémnych podmienkach je Tibeťanom vlastná vďaka mutáciám v DNA. Desať génov, objavených výlučne u Tibeťanov, im umožňuje byť vysokohorským dlhovekým národom. Tibeťania nepoznajú chorobu z výšok, kedy krv prestáva zásobovať bunky dostatočným množstvom kyslíka. Je zaujímavé, že tieto gény nemajú iné vysokohorské národy – napríklad indiáni z Ánd.

Stránky

Top