Nejvyšší Tajemství 31 - Přemoženi křížem

Rodina Piso pocházela z pokrevní linie státníků, konzulů, básníků a historiků, a takoví lidé by jistě byli zasvěcenci sítě tajných společností Římské říše, což je hlavním odrazovým můstkem pro plnokrevné i křížené reptiliány až do dnešních dnů. Říká se, že po zničení Tróji okolo roku 1200 před Kristem se člověk zvaný Aeneas, z královské (tedy reptiliánské) rodové linie, vydal na cestu spolu se zbytkem svého lidu a usadil se v Itálii. Tam se přiženil do královské rodiny Latinů a skrze tento rod se později vynořil v Římské říši.

Nejvyšší Tajemství 28

Různá období a kultury dávaly různá jména stále stejným konceptům a tak se v Evangeliích stal Horus Ježíšem a Isis se proměnila v Marii, matku pannu Ježíšovu, tedy Slunce. Marie je neustále zobrazována, jak drží děťátko Ježíše, ale je to pouhým opakováním všech egyptských portrétů Isis, jak drží děťátko Hóra. Tito lidé ve skutečnosti neexistovali, jsou to symboly. Isis byla spojována s astrologickým znamením Panny, stejně jako Marie. Tituly přidělené Isis - Hvězda Moře a Královna Nebes - byly také udělovány Marii a oba pocházejí od Královny Semiramis, která byla nazývána Královnou Nebes v Babylonu.

Nejvyšší Tajemství 23

Druidové se stali nositeli tradice mysterijní školy v Británii, Irsku a Francii neboli Britannia, Eire a Gaul, jak se jim tehdy říkalo, a někteří z nich zkorumpováni vlivem reptilo-lidských rodových linií Babylonského Bratrstva, které, jak šla staletí, ovládlo Árijské kněžstvo. Původ slova Druid není jistý. Gaelské slovo druidh znamená mudrc či kouzelník, ale může také pocházet z irského slova Drui, což znamená lidé dubových stromů.

Nejvyšší Tajemství 22

Mnoho silnic, považovaných za římské, vůbec nebylo vybudováno Římany. Byly to před-římské silnice, které tito opravili. Římané obdivovali schopnosti britských vojsk, zejména jejich užití válečných vozů. Nyní již nebude překvapeni při zjištění, že tyto slavné britské vozy byly tytéž vozy používané Hittity či Catti, popsané egyptským faraonem Ramsesem II okolo roku 1 295 před Kristem u bitvy u Kadesh, hittitsko-fénického přístavu. Okolo roku 350 před Kristem, tři století před příchodem Římanů, se objevitel a vědec Pytheas plavil okolo Británie a vědecky zakreslil do map zeměpisné šířky země.

Stránky

Top