Nejvyšší Tajemství 20

L. A. Waddell řekl, že na kamenech ve Stonehenge nalezl sumerské značky. Profesor Alexander Thom, emeritní profesor na Oxfordské Univerzitě v letech 1945 až 1961, zase zjistil, že prastará civilizace, která vybudovala Stonehenge znala Pythagorovy geometrické a matematické principy tisíce let předtím, než se Pythagoras narodil. Thom ve své knize Megalithic Sites In Britain/Megalitická naleziště v Británii z roku 1967 vysvětlil, že kameny tvořily geometrické útvary nejenom uvnitř a okolo kruhu, nýbrž byly také v souladu s krajinnými prvky okolní scenérie a s pozicemi Slunce, Měsíce a významných hvězd v určitých časech, obzvláště pokud se Slunce objevovalo nebo mizelo při rovnodennosti či slunovratu a také když byl Měsíc v krajních pozicích svého cyklu. Byly to gigantické astronomické hodiny, řekl profesor. Ale je to mnohem více než toto...

Nejvyšší Tajemství 19

Pojmy Norman a Normandie vznikly ze slova Norse lidé čili Seveřané, neboť přišli ze Skandinávie, aby se zmocnili této oblasti Francie. Příběh skandinávského hrdiny Odina říká, že přišel z Asalandu či Asaheimu, což náhodou odpovídá zemím Scythia a toto území můžeme nalézt v Árijské Indii. Říká se, že odtud táhl Odin okolo roku 200 až 300 se svou obrovskou armádou na sever, aby si podrobil Švédsko. Jeho armáda se jmenovala Svear a ve švédštině je tato země stále nazývána Sverige, Země Svearů.

Nejvyšší Tajemství 17

Maurice Cotterell studoval cykly slunečních skvrn a ustanovil krátké, dlouhé a extrémně dlouhé cykly sluneční činnosti, jak vysvětluje ve své knize The Mayan Prophecies/Mayská proroctví, společně s Adrianem G. Gilbertem. V době, kdy byl Cotterellův výzkum již v pokročilém stadiu, narazil na ohromující matematický systém čísel a symbolů zanechaný starou Mayskou civilizací ve Střední Americe. Mayové tvrdili, že se zrodili s bohy a za svůj původní domov považovali ztracený ostrov. Jejich neuvěřitelně přesné matematické a astronomické soustavy a jejich měření času byly zděděny po mnohem starších kulturách a konec konců po mimozemšťanech. Už jsme viděli mexického prezidenta Miguela De La Madrid, když prohlašoval, že Mayové byli kříženi s plazovci, rasou leguánů, jak ji nazval.

Nejvyšší Tajemství 15

Jakmile voda z potopy po Venušském kataklyzmatu ustoupila, ti, kteří přežili sestoupili z hor a vystoupili z nitra Země. Usadili se v nížinách a na planinách a začali vše budovat od začátku. To bylo v dobách, kdy se náhle objevily civilizace na vysokém stupni technologického pokroku v Sumeru, Egyptě a údolí Indu, ačkoli existovaly již předtím a nyní byly vzkříšeny po nepokojném období. Sumerská společnost začala přímo na vrcholu svého vývoje, díky této náhlé injekci vědomostí a Árijská rasa, pocházející z Marsu, se rozšířila z Kavkazkých hor a Blízkého východu dolů do Sumeru, do Egypta a do údolí Indu, kde, jak potvrzuje dokonce i tradiční historie, se spontánně zjevily vysoce vyvinuté společnosti.

Stránky

Top