Nález pravěkých jaderných reaktorů?

Gabun je menší stát na západním pobřeží Afriky. V oblasti zvané Oklo již po dlouhá léta Francie těží uranovou rudu z místních bohatých nalezišť. Při běžném geologickém průzkumu ložisek roku 1972 došlo k šokujícímu objevu... Při rozborech vzorků rudy bylo zjištěno, že se ve skutečnosti jedná o odpad jaderného reaktoru. Hustota U 235 byla velice nízká a na základě všech hodnot bylo jednoznačně zjištěno, že tento materiál byl použit jako palivo v jaderném reaktoru a prošel kompletně procesem který v jaderných reaktorech probíhá.

Exkluzívny rozhovor s Dr. Osmanagičom

Objaviteľ bosnianskych pyramíd
Riaditeľ nadácie „Archeologický park: Bosnianska pyramída Slnka“

“Každý krok, každý nový objav, každý nový návštevník, alebo výskumný pracovník je dôležitý.”

Exkluzívny rozhovor s profesorom Muldaševom a beseda

Ernst Muldašev, doktor medicíny, profesor, generálny riaditeľ Centra očnej a plastickej chirurgie v Ufe, chirurg vyššieho stupňa, čestný konzultant Luisvillskej univerzity (USA), člen Americkej akadémie oftalmológie, diplomovaný oftalmológ Mexika. Organizuje vedecké expedície do Himalájí, Tibetu, Egypta a ďalších krajín, ktoré významne prehĺbili chápanie problémov regeneratívnej chirurgie vrátane senzačných objavov filozofického a historického významu.

Baalbek: Tajemství Kamene jihu

Už Matest Agrest a jiní průkopníci z dřevních časů archeoastronautiky v souvislosti s hypotézami o návštěvách mimozemšťanů upozornili na Baalbeckou terasu a její součást, tzv. trilithon – tři kamenné bloky, z nichž každý váží nejméně 800 tun. Byly by to asi vůbec největší opracované kameny, jaké za celou historii lidského rodu vznikly, kdyby v nedalekém lomu neležel rozpracovaný kvádr čtvrtý – ještě větší.

Stránky

Top