Falošné hrozby, „2012“ a skvelé rady typu „snadno a rychle“

Zdá sa, že žijeme v dobe, kedysi už nevystačíme s klasickými náboženstvami. Či skôr tieto už neplnia svoju funkciu tak dobre ako kedysi. Svet je omnoho informovanejší, no možno práve vďaka pretechnizovaniu každodenného života ľudia hľadajú často východiská v rituáloch a niekedy priam bažia, hoc nevedomky, po konskej dávke čohosi, čomu môžu bezhranične veriť. Klamstvo skrze zbožštenie vedy? To tu ešte nebolo! Naozaj?

Nič nie je zadarmo

„Mocný Duch Svetla, ktoré žiari Kozmom, pritiahni môj plameň bližšie v harmónii k tebe. Pozdvihni môj oheň von z temnoty, magnet ohňa, ktorý je v Jednote so VŠETKÝM. Pozdvihni moju dušu, ty mocný a silný. Dieťa Svetla, neodvracaj sa. Pritiahni ma silou, aby som sa rozpustil v tvojom ohnisku; v Jednote so všetkými vecami a všetky veci v Jednom, v ohni námahy života a v Jednote s Rozumom.“
Smaragdová doska IV – Zrodenie Vesmíru

Stránky

Top