Energetická výmena medzi mužom a ženou počas intímneho spojenia

Láska je harmónia duší, to znamená, približne rovnaká evolučná úroveň vedomia. A láska mizne, keď prestane existovať harmónia medzi podstatami (dušami). Pri harmónii medzi mužom a ženou, nazývanou aj láska, obaja získavajú dodatočný potenciál jeden od druhého a okrem toho tu prebieha výmena kvalít medzi mužskou a ženskou podstatou. Bez toho je ďalší evolučný vývoj každého nad určitou úrovňou nemožný. Na to, aby sa mohol človek posunúť na ďalší evolučný stupeň, musí mať mužské aj ženské kvality, čo sa deje aj pri intímnom kontakte ľúbiacich sa partnerov. To sa nazýva biela tantra.

Abraham Hicks: Dokonalý vztah

"Je to snadné. Je to pohodlné, jemné a jisté. Je to příjemné. Je to jako pocit lásky. Je to pocit jako být milován. Jako milování, zbožňování. Je to pocit jistoty, sebevědomí. Je to pocit vědění, bytí. Je to pocit jako být doma. Je to skutečné. Je to jisté. Je to upřímné, otevřené. Je to otevřené a rostoucí. Je to nádherné. Je to zábavné, vzrušující, úchvatné, svůdné, vášnivé, vitální, plné života. Je to plné, skutečné – je to jako já."

Po tejto štúdii si radšej 2 krát rozmyslíte, s kým pôjdete do postele

Vedci objavili, že pomerne veľká časť žien má vo svojej krvi chromozómy Y. Je to veľmi zaujímavé, pretože ako isto viete, chromozóm Y patrí len mužom. Takže dámy, čo tam tieto chromozómy hľadajú? A odkiaľ sa tam vzali? Zrejmá odpoveď by bola, že pochádzajú z tehotenstva s mužskými potomkami. Každá žena aj po ukončení tehotenstva totiž vo svojom krvnom obehu naďalej nosí bunky plodu.

Stránky

Top