12 000 let stará neznámá DNK

“Vypadá to, jako kdyby před sebou kdosi ze startovního bodu A, nahoře na severu, v asi 160 km širokém pruhu pomyslným plamenometem cíleně vypálil všechna zvířata větší než králík, až k bodu B. Poté přešel přes vypálené území, dal si pauzu, a pak z bodu B pokračoval v činnosti na novém pruhu země až k bodu C, přešel vypálenou oblast k bodu C, dal si pauzu, ...atd., až dospěl dolů na jih. V tom je ta podivnost – vymírání velkých zvířat postupovalo v téměř stejných intervalech a hezky selektivně od severu k jihu.”

Vědci objevili v naší DNA mimozemský kód (+VIDEO)

Vědci, kteří 13 let pracovali na Projektu lidského genomu, naznačují, že dosáhli úžasného vědeckého objevu: věří, že 97% takzvaných nekódujících úseků lidské DNA je ve skutečnosti genetický kód mimozemských forem života. Funkce „junk DNA“ (odpadní DNA) byla pro vědce po dlouhou dobu tajemstvím. Nyní se domnívají, že se jedná o DNA mimozemského původu.

Schumannova frekvencia Zeme sa zdvojnásobila (+VIDEO)

21. marec bol energeticky významným medzníkom s niekoľkými vzácnymi planetárnymi úkazmi ako Supermesiac, zatmenie Slnka a rovnodennosť v priebehu 24 hodín! Všetko poukazuje na tento deň ako na okamih zmeny paradigmy a čas veľkého prebudenia. Naši dávni predkovia verili, že počas zatmenia sa otvára portál do vyšších sfér a je možné získať obrovské množstvo informácií. To bol aj dôvod stavby dômyselných a tajomných štruktúr ako ›› Stonehenge a ›› Newgrange, ktoré boli navrhnuté aby znásobili dostupné kozmické energie.

ALCHÝMIA ČASU: Chápanie Veľkého roku a cyklov existencie IV.

“Šamani z Peru, žijúci vysoko v Andách, k nám zostúpili, aby nás upovedomili o tom, že sa objavia nové ľudské bytosti. Nazývajú ich „Homo Luminous“ (človek žiarivý). Vravia, že predchodci Homo Luminous sú už medzi nami. Tak ako človek cromagnonský pred 26000 rokmi, keď sme prešli vrcholom Vodnára, dnes sa už tiež objavuje nový človek.”

Stránky

Top