Jak vlastně vznikl člověk aneb „VELKÝ TŘESK MOZKU“

„Historie vzniku člověka je opičí divadlo. Je to detektivka s tisíci otevřenými otázkami a tisíci pseudologickými odpověďmi.“
Erich von Däniken

Otázka, odkud vlastně člověk pochází a jakou cestou vznikl, se dnes ukazuje jako dosud nedostatečně zodpovězená. V temné prehistorii probleskují jen minimální náznaky, které zatím nelze uspokojivě spojit v jeden souvislý celek.

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (47)

Co když můžeme zvýšit harmonii našeho systému elektromagnetických polí a plně se srovnat s naším Vyšším já? Co když můžeme zvýšením naší vibrační frekvence zevnitř přenastavit náš elektromagnetický blueprint (genetickou informaci) a zacelit elektromagnetickou poruchu v naší jemné anatomii, kterou nazývám fragmentární tělo, a která nám umožňuje překročit limitující dualistické vzory a prvky související s těmito vzory - fyzické, mentální, emocionální a duchovní?

Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (46)

Murphy neposkytuje čtenáři pouze údaje, ale také mu předkládá způsob, jakým můžeme dosáhnout našeho plného potenciálu, naučit se toto Ferrari rozjet a rozbalit to na dálnici. Probádává různé transformativní praktiky, které byly použity k zušlechtění těchto schopností a dosažení těchto ohromných činů.

Stránky

Top