VĎAKA VAŠIM PRAVIDELNÝM DAROM sa môžeme stále zlepšovať  ♥
Zo Slovenska IBAN: SK5283300000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Z Čiech, Moravy a Sliezska IBAN: CZ4120100000002401591699 │ SWIFT (BIC): FIOBCZPP

     

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI: Tajomný hrad v Karpatoch

V roku 1994 vytvoril historik Pavel Dvořák s režisérom Gejzom Kendy a scenáristom Petrom Vrchovinom cyklus krátkych dokumentov o významných udalostiach najstaršej histórie Slovenska.
Hradisko Molpír, doba halštatská. Archeológiu zastupujú Mikuláš Dušek a Zuzana Rajtárová

Po stopách civilizací pravěké Evropy II. KELTOVÉ

Na počátku 2. tisíciletí př.n.l. vstoupila planeta Země pod vládu zvířetníkového znamení berana. Beran je v astrologii ohnivým znamením, jehož vládcem je planeta Mars, jejímž alchymistickým symbolem je železo. Kov, jehož výroba a použití k zhotovení nástrojů a zbraní se ve 2. tisíciletí př.n.l. rozšířilo z Chetitské říše, Egypta a blízkého Východu do většiny tehdejší Evropy.

Top