Vladislav Trávníček: MEZI ESOTERIKOU A FYZIKOU

Nové pohľady na záhady a tajomstvá fyziky. Do ezoteriky sa totiž zdanlivo dá zaradiť všetko, čo sa nedá zaradiť inam. Dalo by sa povedať, že ezoterika sa zaoberá poznatkami, ktoré sa dosiaľ nedočkali uznania. Kniha pojednáva o rôznych zaujímavých javoch a o tom, ako sa dajú skúmať, vysvetliť a zaradiť. Aj aké máme voči nim predsudky alebo ich naopak využívame neodborne a neopatrne.

FAKTY X: Aké tajomstvá ukrývajú obyčajné zrkadlá?

Azda v každej jednej domácnosti nájdeme aspoň jedno zrkadlo, ktoré je väčšinou považované len za predmet, v ktorom je možné vidieť svoj obraz, vďaka čomu vieme skrášliť svoj zovňajšok. Ezoterici však veria, že v zrkadlách je ukryté omnoho viac, než ako sa na prvý pohľad zdá.

Věda jako celek: Propojení hmoty & ducha III.

Budeme-li chtít vyplnit duchovní vakuum vytvořené tím, čím se věda stala, potřebujeme rozvinout zcela rozdílnou znalostní bázi – takovou, v níž jsou prvořadé hodnoty, etika, osobní rozvoj a duchovní růst. Je důležité říci, že i přes ztrátu duchovních kořenů zůstává věda slušným pokusem objevit nová fakta a potvrdit pravost těch stávajících. Nicméně tak, jako dnešní vědci vyvinuli nástroje k proniknutí tajemství fyzických, vědci budoucnosti vyvinou prostředky k proniknutí až za fyzikální hranice.To znamená vývoj dosud nepoužívaných druhů vnímání – v podstatě naše „vnitřní smysly“ – do té míry, ve které budou tak užitečné v hledání znalostí a porozumění stejně tak, jako našich důvěrně známých pět fyzických smyslů.”

Editoriál: JEDNO alebo OBE KRÍDLA?

“Môžeš byť napríklad vo väzenskej cele, alebo vo vile v južnom Francúzsku, časopriestor, ktorý pretína tvoj lokálny vesmír, môže byť tebou modifikovaný. Ty si alchymistom. Tvorcom. Môžeš použiť moc svojej tvorivej predstavivosti, aby si nasýtil svoj nádych cnosťami, ako je súcit, odpustenie, pokora, srdnatosť, pochopenie, radosť, láska, čokoľvek chceš. Ty si tvorca a nový časopriestor je tvojím plátnom.”
James

Stránky

Top