Prípad Štefánik

Výnimočnosť osobnosti Milana Rastislava Štefánika a jeho prvoradý význam v slovenských dejinách potvrdzujú aj prieskumy verejnej mienky, kde v ankete Najvýznamnejšia osobnosť slovenských dejín získal čestné prvé miesto. Všetci kompetentní, s ktorými sme ako členovia iniciatívy Za krajšiu metropolu Slovenska o generálovi M. R. Štefánikovi rozprávali, sa takisto vyjadrovali o jeho osobnosti s najvyššou úctou a obdivom k jeho zásluhám. Možno teda konštatovať, že ide o osobnosť nielen výnimočnú, ale aj národne zjednocujúcu, čo je v slovenskej spoločnosti postavenie viac ako exkluzívne. Takýmto osobnostiam sa všade v kultúrnom svete prejavuje prislúchajúca úcta. Čo to znamená v praxi?

Stránky

Top