Zcizování indiánské spirituality (Kdo je skutečně Kiesha Crowther?)

Indiánská spiritualita se svou úctou k přírodě a vzájemné provázanosti všeho živého bývá často předkládána jako všelék na různé individuální i globální problémy. Prodávají se obřady v potní chýši a ceremonie s posvátnými dýmkami, které slibují individuální i globální léčení. Prodávají se knihy, které mají popisovat tradiční indiánské praktiky, aby se každý mohl stát Indiánem.

Zahlcení mysli lidí i celé společnosti stále novými programy

Málokdo asi pochybuje, že současná doba je charakterizována víceméně neustálým stresem pro mnoho lidí a většinu společnosti na Zemi, minimálně její tak zvané západní části. Těch důvodů je samozřejmě více, ale v následujícím textu se budu věnovat jednomu faktoru, který často není zdůrazňován či dokonce ani zmiňován. Jsme zahlcováni nejen stále novými informacemi, ale i stále novými programy, což si často ani neuvědomujeme.

Stránky

Top