Vznikla angličtina z praslovanštiny?

Můžeme konstatovat, že velká skupina slov anglické každodenní slovní zásoby má svůj původ ve slovanských jazycích! Příroda a všechny její univerzální zákony byly zaznamenány, či otisknuty do raných vrstev jazyka. Pozorování a objevování přírodních konceptů a jejich stop v jazyce přitahovaly mou pozornost již od mých studentských začátků.

PARADIGMA PALEOLITICKÉ KONTINUITY INDOEVROPANŮ V EVROPĚ

V 90. letech 20. století byla formulována teorie paleolitické kontinuity indoevropanů v Evropě, dnes přejmenovaná na paradigma paleolitické kontinuity. Teorie je známá pod zkratkou PCT = Paleolithic Continuity Theory, nověji tedy PCP. Tento směr bádání, který postupně nabývá na síle a významu, je důležitý pro všechny z nás, kteří se snažíme zlomit chybnou představu o stěhování národů ve smyslu příchodu slovansky mluvícího obyvatelstva do střední Evropy a na Balkán v raném středověku. Tato teorie poskytuje vědecká křídla pro naše snažení.

Novilarská stéla a stěhování národů III.

MOTTO: LINGVISTICKÁ REKONSTRUKCE PRASLOVANŠTINY DO 1. TISÍCILETÍ N.L. NENÍ V SOULADU S REALITOU
Novilarskou stélu, jakožto jeden z nejdelších textů z etruské doby, se pokoušela (a pokouší) luštit řada profesionálů, s nulovým výsledkem. Smysluplný překlad na bázi slovanských jazyků, shodující se s obrázkem na zadní straně stély, dnes nemá alternativu a jak vyplývá z výše uvedených čtyř odstavců, těžko kdy bude mít alternativu, která by se svými parametry blížila „slovanské“ variantě. Dnešní situaci, ve které se nacházíme s lušťením stély z Novilary bych popsal asi takto. V 19. století se mělo všeobecně za to, že sestrojit letadlo, tj. stroj těžší vzduchu schopný letu, je nemožné. My se nacházíme v roce řekněme 1908, letí nám nad hlavou letadlo, a vědci stále tvrdí, že letadla neexistují. Potom je tady zástup laiků - z nichž jeden jsem já - koukám na to letadlo, a říkám si „tady něco nehraje“.

Novilarská stéla a stěhování národů II.

MOTTO: LINGVISTICKÁ REKONSTRUKCE PRASLOVANŠTINY DO 1. TISÍCILETÍ N.L. NENÍ V SOULADU S REALITOU
Naše současné znalosti nám dovolují uvažovat tímto směrem. Nejsem lingvista a nejsem schopen vést debatu o jazyku Novilarské stély na odborné úrovni, avšak laickým okem vypadá přesvědčivě,
a ve sporu Novilarská stéla versus protoslovanština jde o spor reálného dokumentu s hypotetickou konstrukcí, která je ostatně někdy považována za „podezřelou“ i bez znalosti Novilarské stély. Předposlední poznámkou před čtením Novilarské stély je poznámka o vysoké řemeslné úrovni jejího zpracování. Výroba Novilarské stély určitě stála dost práce. Není to nějaký škrabopis na nerovném podkladu, ale dobře připravená a provedená řemeslná práce. Tady si musíme uvědomit, že řemeslníci bývali obvykle v postavení otroků a že ve starém Římě byli dokonce lékaři-otroci. Z textu stély poznáme, že jde o závažné osobní sdělení člověka, které chtěl zachovat pro budoucnost.

Stránky

Top