Božské poselství Velké pyramidy 4

Na závěr posledního vyprávění jsem slíbil, že se podíváme do podzemí. Svůj slib hodlám splnit i přes nebezpečí, že to, co teď napíši, bude označeno jako nesmysl. Nevadí. Copak mohou nesmysly hlásat jen ti opuncovaní? Pojďme ale do Egypta. Běžel čas a nezasvěcenému pozorovateli se mohlo zdát, že nad průzkumy stěžejních pyramid a jejich okolí se ″zavřela voda″. Z toho měli určitě velikou radost oficiální egyptologové. Cože to tvrdili? Velká pyramida je hrobka faraona, i když v doposud známých prostorách nebyla nalezena jediná mumie. Ačkoliv...

Božské poselství Velké pyramidy 3

V tomto pokračování se podíváme na pyramidy očima dneška. Už dávno neplatí, že veškeré záhady a tajemství pyramid jsou vyřešeny a už není co objevovat. Je toho tolik, že není daleko doba, kdy nejen pro turisty bude přístup k pyramidám zakázán. Čínská vláda prohlásila oblast, v níž se nacházejí čínské pyramidy, za zakázané území, vojenské území. Egypťané kolem oblasti pyramid staví mohutnou zeď. Proč?

Božské poselství Velké pyramidy 2

"Je tu ale jiná záhada, kterou dodnes nikdo nedokáže vysvětlit. Je všeobecně známo, že čtverec, na němž pyramida stojí, má obvod rovný obvodu kruhu, opsaného výškou pyramidy. To by ukazovalo nejen na znalost řešení kvadratury kruhu, ale dalo by se usoudit, že stavitelé pyramidy znali a dokázali vypočítat Ludolfovo číslo nejméně na pět desetinných míst. Tato úvaha je namístě i přesto,že základna pyramidy je zasypána pískem a vrcholek údajně chybí. Nebo pyramida žádný neměla? Aniž by vědátoři byli schopni alespoň připustit byť vzdálenou možnost, že stavitelé pyramidy by byli schopni znát Ludolfovo číslo a tím tedy byli schopni takové přesnosti, šmahem je to odmítáno jako zhola nemožné. Vždyť matematikové poprve dokázali vypočítat Ludolfovo číslo na pět desetinných míst teprve roku 1580 po Kristu!"

Sfinga a její záhady

Libor Čermák | Když se řekne Sfinga, nejčastěji se nám vyjeví největší dochovaná socha starověku, která stojí u egyptských pyramid v Gíze. Je vytesaná do zdejšího vápencového podloží. Stejně jako všechny tři hlavní pyramidy, tak i ona je orientovaná podle světových stran. Její osa vede přesně ve směru východ západ. Má přímý vztah k Chefrenově pyramidě. Jižní strany obou monumentů na sebe navazují tak, že vlastně vytvoří přímku. Vlastně by se tak podle ní dala určit i rovnodennost.

Stránky

Top