Mám rakovinu! Pomooc!! Praktické kroky k prekonaniu paniky a cesta k uzdraveniu

Každým rokom sa na Slovensku objaví vyše 24 tisíc zistených nových prípadov rakoviny. Denne na ňu len u nás zomiera vyše 30 ľudí. Čísla sú o to desivejšie, že desaťročia výskumu v danej oblasti vôbec nepriniesli požadované výsledky a uzdravenie ľudí je akosi v nedohľadne. Je veľmi ťažké kvantifikovať prístup ľudí, pospolitého ľudu k danej chorobe, ale u štandardných pacientov platí pri oznámení diagnózy psychologické "desatoro": Odmietanie, strach a panika, hnev, snaha o vyjednávanie, zmier so situáciou, následná snaha o proaktivitu k riešeniu. Príznačným prístupom dnešnej akademickej medicíny k nádorom, nádorovým ochoreniam spočíva na koncepte včasného varovania vďaka neustálej motivácii verejnosti k preventívnym prehliadkam, následnej biopsii, strachového intervalu, že aká bude histológia nálezu, následné rozhodnutie o možnej operácii, následnej chemoterapii, radioterapii, prípadnej hormonálnej liečbe. Tento prístup školskej medicíny sa zaklincuje vačšinou vyhlásením: "Milý pacient, spravíme všetko, čo je v našich silách, sprístupníme najnovšie vedecké objavy a Vám prajeme predovšetkým silnú vôľu a výdrž." Pri snahe samotného pacienta o akúsi zorientovanosť v problematike úspešnosti plánovanej terapie, lekár kontruje pozitívnym názvoslovím: "Viem Vám ponúknuť len čísla zo štatistiky, nič viac." Následne začína exekutívna časť. Buď sa pacient plnohodnotne vrhne do dôverných rúk medikov, prípadne ju kombinuje s bádaním po vlastnej línii, alebo si volí cestu mimo štandardného postupu.

Dr. Mercola o sóji: Zdravá a zázračná pochúťka má prepojenie na rakovinu prsníka a poškodenie mozgu

So sójou sa stretávame aj tam, kde by sme ju ani nečakali. Je vpašovaná do hotových jedál, masových výrobkov, do všetkého, kde sa zíde lacná bielkovina. Ale tou čerešničkou na torte je prezentácia sóje v bioobchodoch ako zdroja zdravia. Len postupne zisťujeme, že všetko okolo nás je len trik a pastva pre oči. Detailné štúdium tisícov prieskumov o sóji nám jednoznačne preukazuje, že nefermentovaná sója má výrazne viac negatív ako kladných stránok. Pre pozornosť len prízvukujem, že je tu reč o nefermentovaných produktoch zo sóje. Veď v Ázii sa napríklad natto (jedlo z fermentovanej sóje), tempeh (syr z fermentovanej sóje) alebo sójová omáčka dlhé storočia konzumuje a užívajú si jej zdravé účinky. Je to tým, že fermentovaná sója vo vás nespôsobí deštrukciu. Avšak mnohých, v zdraví zainteresovaných, sa snažia zviesť na nesprávnu koľaj tvrdiac, že aj nespracovaná sója, sójové mlieko, sójový burger, sójová zmrzlina sú zdravé alternatívy. Nie sú!

Praveká strava. Prínos paleostravovania v kontexte mýtov o našom jedálničku

Stravovanie ako súčasť  prevencie, prípadne liečby ochorení bol vždy diskutovaným  momentom medzi odborníkmi a generoval desiatky často protirečiacich  rád o tom, čo sa má jesť, s čím sa má jesť a dokonca v akom pomere. Cieľom tohto článku je predstaviť pojem pravekej stravy, objasniť isté mýty a dať ich do náležitého kontextu. Praveká strava  je v našich zemepisných šírkach relatívne nepoznaný pojem, v porovnaní s delenou stravou, vegastravou, alebo makrobiotikou je v očiach  verejnosti v detských plienkách.  Pred pustením sa do práce je na mieste skonštatovať, že výber jedla je výsostná slobodná voľba každého z nás a predkladané argumenty v prospech Paleo is IN... má len podnietiť uvažovanie slobodných jedincov  v staronovom smere. Tieto rady nereflektujú duchovný rozmer toho alebo tamtoho prístupu k stravovaniu.

Mýty a fakty o GNM!

Germánska nová medicína (GNM) je terapia
Je nepresné tvrdiť, že GNM je terapia, teória či filozofia, v ktorú máme veriť.
"Ak veríš, tak popieraš pravdu a realitu. Skutočnosť je neznáma a tvoja viera či neviera v nepoznané je len tvojou projekciou seba samého, preto skutočnú realitu nepokrýva. Veríš, lebo ti to prináša uspokojenie, nádej, zmysel života. V skutočnosti tvoja viera má nízku výpovednú hodnotu o skutočnosti"
Jiddu Krishnamurti

Stránky

Top