I. Astromedicína versus vedecká medicína 12. časť + RYBY

Motto: „... Život je krátky, cesta umenia dlhá, okamžik prchavý, skúsenosť klamlivá, súdnosť problematická. Preto musí nielen lekár využiť všetko, ale aj chorý a jeho rodina - všetky vonkajšie okolnosti musia byť využité...“
Najstaršia veda súvisí s uvedomením si bolesti a snahou ju odstrániť. Medicína sa najskôr rozvíjala ako kultové liečiteľstvo - sugescia, zaklínanie, prinášanie obetí bohom (viď obetovanie Ábela z prvorodených zvierat a Kaina z úrody zeme). Nasledovalo obdobie, keď ľudia prinášali „bohom“ nielen zvieracie, ale aj ľudské obete - vzor im ukázal bratovrah Kain.

I. Astromedicína versus vedecká medicína 11. časť + VODNÁR

Motto: „Hippokrates priniesol zlom do antickej medicíny. So svojimi stúpencami vytvoril lekársku školu. Znalosti, ktoré zhromaždili, sú obsiahnuté v Corpus hippocraticum. Tento súbor 70 spisov zásadného významu obsahuje najrôznejšie medicínske témy a ovplyvňoval medicínu počas ďalších 2.000 rokov. Stal sa zakladateľom vedeckej, racionálnej medicíny. Zistil, že v organizme pôsobia 4 šťavy krv, žlč, hlien, čierna žlč, ktoré podmieňujú zdravie aj temperament človeka. Poznal vyšetrovacie metódy perkusiu (preklepávanie pri vyšetrovaní) a auskultáciu (počúvanie šelestov vznikajúcich v telových dutinách). Liečil na základe morálneho príkazu nihil nocére (ničím neuškoď)! Bol právom uznaný za najvýznamnejšieho lekára staroveku a dodnes je známa jeho prísaha...“

I. Astromedicína versus vedecká medicína 10. časť + KOZOROŽEC

Motto: „Otec medicíny - Hippokrates nielenže sám intenzívne študoval astrológiu, ale pobádal k tomu aj svojich žiakov, pričom zdôrazňoval, že muž, ktorý ignoruje astrológiu, má sa pokladať za blázna a nie lekára! Tiež bol prvým lekárom, ktorý používal astrologické dáta pre určenie krízy v priebehu choroby...“

I. Astromedicína versus vedecká medicína 9. časť + STRELEC

Motto: "Kozmos je žijúce absolútno - možno si ho predstaviť ako organizmus a substanciu Boha Stvoriteľa (nie toho „kostolného“) spolu s hviezdnym systémom... Slnko je srdce -energia a táto prúdi nielen celým Vesmírom, ale sa prenáša na všetko živé na Zemi, teda aj do ľudského tela... („... na Jeho obraz sme boli stvorení...“), má vplyv na naše vedomie a vitalitu... Mesiac je veľkým nervovým centrom, od ktorého sa na veky chvejeme - riadi naše počatie a narodenie, city a hlboké vrstvy psychiky. Ktorí lekári dnes poznajú moc, ktorú nad nami majú planéty?!"

Stránky

Top