I. Astromedicína versus vedecká medicína 8. časť

Motto: "Nie bez rozvahy a bez dôvodu hovorievajú múdri, že ak chceme predvídať, čo bude, musíme uvážiť, čo bolo. Prítomné udalosti sú vždy len akoby vedľajšie dejstvo nejakej udalosti minulej. Je to tým, že postavy, ktoré vystupujú na veľkom dejisku sveta, totiž ľudia, majú a mali vždy tie isté vášne, a preto tá istá príčina musí mať tie isté následky... Poznanie budúcnosti na základe minulosti uľahčuje ešte aj to, že národ si dlhý čas zachováva rovnaké mravy, ostáva buď neprestajne ziskuchtivým alebo neprestajne ľstivým, alebo má inú podobnú neresť či cnosť."
Macchiavelli

I. Astromedicína versus vedecká medicína 7. časť

Motto: "Najviac ma vie naštvať, keď nám vedecko-medicínske kapacity, „títo naši dobrodinci“ a experti na cigarety, cigary a tabak tisíckrát kde-kade veľkými písmenami napíšu, že fajčenie spôsobuje rakovinu... Ale to, že obyčajný ľudský stres vyvolaný rôznymi nariadeniami EÚ, reformami, zdražovaním, nezamestnanosťou a biedou - je až päťdesiatkrát karcinogénnejší ako tabak, o tom mlčia ako hrob... Preto sa ako radový občan pýtam v mene všetkých ľudí - lekárov, právnikov, politikov a štátnikov „Ligy proti rakovine“ u nás aj v EU, prečo sa nezasadzujete o to, aby sa s konečnou platnosťou tieto drakonické zákony a opatrenia s okamžitou platnosťou zaviedli proti producentom tabaku, výrobcom cigár a cigariet - a nie voči fajčiarom...?! Prečo štáty vynakladajú miliardy na zdravotníctvo a zároveň dotujú a chránia tabakový priemysel protirečiacimi si zákonmi, ktoré sú „šité“ priamo na mieru pre výrobcov tabakových drog?!"

I. Astromedicína versus vedecká medicína 6. časť

Motto: "Onkológia je biznis a podvod na ľuďoch vo všetkých krajinách sveta! Tento podvod prebieha bez štipky ľudskosti celkom otvorene nielen v medicíne, ekonomike, ale aj školstve, vo vede, politike a fungovaní spoločnosti ako celku v globalizačnom a kozmopolitickom trende - už pod hlavičkou NEW WORLD SECLORUM."
Mali by sme si pamätať, že títo „lekári“ vôbec nemajú záujem chorobám predchádzať ani choroby liečiť a vyliečiť. Tento jednoduchý fakt dokazuje sen farmaceutického priemyslu a podvodníkov v bielych plástoch: Rakovinu nechcú liečiť, ale „strážiť“ (pre svoj gigantický biznis).

I. Astromedicína versus vedecká medicína 5. časť

Motto: "Prečo si lekári nenechávajú svoje deti očkovať? - Už vedia, že dieťa môže zostať v priebehu 24 hodín až šesť mesiacov ochromené alebo neskôr ochorieť na rakovinu...!"
Faktické poznámky, ktoré odzneli v NR SR pred hlasovaním za podporu zákona o povinnom očkovaní detí: 1) Moja dcéra ako trojročná po podaní očkovacej vakcíny Doteper ochorela v priebehu 2 týždňov na diabetes numeritus prvého typu a auto-imúnnu hepatitídu... Pre vznik akútnej auto-imúnnej hepatitídy je nutné „vpravenie“ toxickej látky do organizmu. Dcéra je 5 rokov na inzulínovej a kortikoidnej liečbe, ktoré sú vo vzájomnom antagonizme, čo má za následok dekompenzáciu zdravotného stavu a prísne monitorovanie. Podobných prípadov sú desiatky... Represívne opatrenia v prípadoch odmietnutia vakcinácie nie sú na mieste.

Stránky

Top