:::dokument::: HLÍNA!

Půda je kůží Země, poskytuje nám vše potřebné pro naše přežití. Vznik půdy byl evolučním procesem trvajícím více než čtyři miliardy let. Skýtá domov milionům organismů, je to nejcennější zdroj obživy, chrání nás před živelnými katastrofami, obsahuje nerostné bohatství, hlína jako nástroj umění byla použita pro nástěnné malby v jeskynních. I když si to neuvědomujeme, obklopuje nás prakticky všude a bereme ji jako samozřejmost. V přetechnizovaném světě západní civilizace jsme přestali půdu vnímat jako zdroj našeho života a obživy, ale stala se pro nás spíše pouhou hmotou na botách nebo špínou, které se musíme zbavit, ztratili jsme s ní kontakt a místo revitalizace se ji snažíme podrobit a zničit.

Silová centra Země působící v ČR a na Slovensku

Pokud budeme postupovat od povrchu k hloubce, tak na vrchní vrstvě je Země pokryta mnoha objekty, které na člověka mohou nějak energeticky působit. Jedná se o objekty vytvořené z větší míry lidskou činností (např. kláštery, hrady). O úroveň hlouběji najdeme síť meridiánů, které geometricky (v pravidelné struktuře) pokrývají zemský plášť a rozvádějí energii Země podobně jako žíly v lidském těle. A ve třetí, ještě hlubší vrstvě se nacházejí silová centra. Těmi naše (dnešní) povídání začneme.

DUTÁ ZEM – AGARTHA: 4. Galaktická federácia, rada Síria – Sféra Agartha

Vnútorná Zem je koncept, ktorý inšpiroval mnoho mýtov, legiend a fantastických príbehov. Na úvod je potrebné pripomenúť, že Vnútorná Zem skutočne existuje! Vaša geologická veda dlho tvrdí, že Matka Zem je pevný sféroid, zložený z jedinej hustej strednej sekcie nazvanej „plášť“ a zo silného elektromagnetického centrálneho jadra. Žijete na zemskej vonkajšej kôre, ktorá obklopuje plášť.

40 SOPEČNÝCH ERUPCÍ

Možná jste si toho nevšimli, ale naše planeta je čím dál víc nestabilní. Podle Volcano Discovery, právě teď (2015) vybuchuje 40 sopek světa, a pouze 6 z nich nejsou podél Ohnivého Kruhu. Pokud to zní jako velmi vysoké číslo, je to dané tím, že to opravdu je velmi vysoké číslo. Jak jsem psal dřív, v průběhu celého 20. století jíž bylo zaznamenáno celkem 3,542 sopečných erupci. Když toto číslo vydělíme 100, vydá nám to průměr 35 sopečných erupcí za rok. Z toho vychází, že počet sopek, které vybuchují teď je větší než průměr za celý kalendářní rok. A samozřejmě se stáváme i svědky obrovského množství zemětřesení.

Stránky

Top