Eckhart Tolle: Příroda

Na přírodě jsme závislí nejen kvůli fyzickému přežití. Potřebujeme ji také proto, aby nám ukázala cestu domů, cestu z vězení naší vlastní mysli. Jsme totiž ztraceni ve své činnosti a myšlení – ztraceni v bludišti zdánlivě neřešitelných problémů. Zapomněli jsme něco, co stále ještě vědí kameny, rostliny a zvířata. Zapomněli jsme, jak být – jak být sami sebou, jak být tam, kde je život: tady a teď.

Díky transformaci do vyšší dimenze?

Velmi rád bych chtěl něco upřesnit čtenářům ze svých vlastních životních zkušeností o očekávaných změnách, které by měly nastat okolo roku 2012. Částečně mne k tomu inspiroval nedávno uveřejněný článek od Tary S. Povolné. V úvodu tohoto článku se píše, že na naši planetu dopadá ve zvýšené míře fotonové světlo z Univerza. Zatím jej nevidíme, ale je naznačeno, že se to může stát. Má se zvýšit jeho intenzita. Pak má dojít k nějakým světovým katastrofám, ale pro část lidí to bude znamenat transformaci a přechod do vyšších dimenzí. Omylem je zde ale uvedeno, že žijeme ve 3. dimenzi. – To je výška, šířka a hloubka. My ale žijeme ve 4. dimenzi, kde je nejdůležitější dimenzí čas.

Stránky

Top