Geomantia - umenie čítať dušu

Ako mnohé iné umenia má aj geomantia svoje korene skryté v hĺbkach minulosti. Pochádza z dôb, keď človek žil v blízkej spätosti s prírodou a nevidel sa ako niečo oddelené a cudzorodé prostrediu v ktorom sa pohyboval. Inštinkty a vývoj druhu mu velili vnímať svoje bezprostredné okolie ako zdroj potravy, alebo prípadného nebezpečenstva. Hľadal a nachádzal miesto na spánok, odpočinok, úkryt pred nepohodou či nepriateľským okolím. Nachádzal miesta vhodné na pozorovanie lovenej zveri, nachádzal vodu tam kde jej bolo málo, vnímal miestnu klímu aby si vyberal to čo najviac vyhovovalo jeho záujmom. Poznal svoje okolie veľmi presne, vedel v ňom čítať, pretože od toho závisel jeho život.

Top