KLAUS DONA: Skrytá historie lidské rasy (titulky SK)

Klaus Dona je rakouský historik a kurátor výstav se specializací na rod Habsburků. V r. 2001 ve Vídni uspořádal výstavu "Unsolved Mysteries", pro kterou po celém světě shromáždil na 470 artefaktů vybočujících z obecně známé lidské historie. Obyčejný kurátorský zájem ale brzo přerostl v dlouholeté bádání a výzkum v této oblasti...

Adenskí ľudia a prehistorické osídľovanie severnej Ameriky II.

Jedným z kritérií bežne používaných pri namietaní proti teoretickému spojeniu ľudí Kultúry zvoncovitých pohárov a ľudí adenskej skupiny je nezrovnalosť v ich datovaní. Začiatok šírenia ľudí Kultúry zvoncovitých pohárov v západnej Európe nastal okolo roku 2400 rokov pr.n.l., zatiaľ čo všeobecné zdroje dostupné širokej verejnosti (ako učebnice, webové stránky a interpretačné brožúry) zaraďujú ľudí adenskej skupiny do obdobia okolo roku 500 pr.n.l.

Adenskí ľudia a prehistorické osídľovanie severnej Ameriky I.

Európski učenci zaznamenali dôkaz starovekého osídľovania severnej Ameriky. Po štúdiu amerických mohýl a vykopávok, Dr C. A. Adolph Zestermann (Lipsko) v roku 1851 napísal:
„Nedokážem nájsť iné vysvetlenie ako postupné sťahovanie časti ľudskej rodiny z jednej časti sveta na druhú – z jednej pologule na druhú. V skratke to vidím ako osídľovanie Ameriky prostredníctvom imigrácie z Európy.“

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ V. 5

Představil jsem si v duchu obrovské Město Bohů, které napříč měří přes 50 km a které se skládá z mnoha různých pyramid, monumentů a zrcadel Času. Představil jsem si, že všechny z nich jsou navíc vícevrstvé, a uvědomil si, že v tomto areálu může být skutečně zakódován celý pozemský život, který byl kdysi stvořen (znovu?!) v celé jeho rozmanitosti a jednotě. Uvědomil jsem si, že nelze stvořit člověka... odděleně od všeho živého, protože... každá buňka se cítí být člověkem. Sáhl jsem do skříně, vytáhl mapu Města Bohů a začal ji zkoumat.

Stránky

Top