Adenskí ľudia a prehistorické osídľovanie severnej Ameriky II.

Jedným z kritérií bežne používaných pri namietaní proti teoretickému spojeniu ľudí Kultúry zvoncovitých pohárov a ľudí adenskej skupiny je nezrovnalosť v ich datovaní. Začiatok šírenia ľudí Kultúry zvoncovitých pohárov v západnej Európe nastal okolo roku 2400 rokov pr.n.l., zatiaľ čo všeobecné zdroje dostupné širokej verejnosti (ako učebnice, webové stránky a interpretačné brožúry) zaraďujú ľudí adenskej skupiny do obdobia okolo roku 500 pr.n.l.

Adenskí ľudia a prehistorické osídľovanie severnej Ameriky I.

Európski učenci zaznamenali dôkaz starovekého osídľovania severnej Ameriky. Po štúdiu amerických mohýl a vykopávok, Dr C. A. Adolph Zestermann (Lipsko) v roku 1851 napísal:
„Nedokážem nájsť iné vysvetlenie ako postupné sťahovanie časti ľudskej rodiny z jednej časti sveta na druhú – z jednej pologule na druhú. V skratke to vidím ako osídľovanie Ameriky prostredníctvom imigrácie z Európy.“

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ V. 5

Představil jsem si v duchu obrovské Město Bohů, které napříč měří přes 50 km a které se skládá z mnoha různých pyramid, monumentů a zrcadel Času. Představil jsem si, že všechny z nich jsou navíc vícevrstvé, a uvědomil si, že v tomto areálu může být skutečně zakódován celý pozemský život, který byl kdysi stvořen (znovu?!) v celé jeho rozmanitosti a jednotě. Uvědomil jsem si, že nelze stvořit člověka... odděleně od všeho živého, protože... každá buňka se cítí být člověkem. Sáhl jsem do skříně, vytáhl mapu Města Bohů a začal ji zkoumat.

HIDDEN HISTORY CONFERENCE 2014 – Prednášky (EN)

V Bosne sa zišli špičky svetovej alternatívnej archeológie a bádania! 31. 8.-6. 9. 2014 prebiehal program nabitý prednáškami – niektoré tu uvádzame v pôvodnom znení: Michael Tellinger, Valerij Uvarov, Paul LaViolette, Jeremy Pfeiffer, Klaus Dona a Semir Osmanagić.

Stránky

Top