Šľachtenie verzus GMO

Diskusia týkajúca sa GMO, zameraná na ovplyvnenie verejnej mienky, prebieha v rôznych rovinách a vzťahuje sa na rôzne aspekty problematiky. Protagonisti GMO sa snažia verejnosť presvedčiť o užitočnosti a neškodnosti poľnohospodárskych plodín získaných genetickou manipuláciou, zatiaľ čo odporcovia z pomedzi odborníkov ich argumenty spochybňujú. Jednou z tém, ktorá je predmetom debaty, je porovnanie klasického šľachtenia, využívaného v agrárnej praxi už tisícročia, s genetickou manipuláciou.

GMO: riskantní hra na Stvořitele

Podle jedněch to je spása hladovějícího lidstva, podle druhých ekologická pohroma, jejichž důsledky zatím ani nedokážeme dohlédnout. Ano, řeč je o geneticky modifikovaných organismech, zkráceně označovaných jako GMO. A o sporech, jestli je nadšeně vítat, nebo bez výjimek zakázat.

Monsanto sa vzdáva pretláčania GMO na európsky trh, pokračuje v patentovaní bežných plodín

NATURAL NEWS | Monsanto oznámilo, že po rokoch silnej občianskej opozície voči kontroverznej a netestovanej technológii genetického modifikovania potravín končí s pokusmi uviesť na Európske trhy geneticky modifikované rastliny (GMO). Namiesto toho sa znova sústredí na kontrolovanie trhu bežných semien v Európskej Únii (EU), čo je krok, ktorý potvrdzuje, že gigant na trhu so semenami rastlín je odhodlaný tak či onak ovládnuť svetové poľnohospodárstvo.

Stránky

Top