Evropa na genetické křižovatce

VEĽKÁ EPOCHA | Odmítavý postoj EU ke geneticky modifikovaným organizmům rozčiluje velké společnosti a některé vědce. Ale objevují se náznaky, že by se evropští politici mohli pomalu otevírat politice geneticky modifikovaných zvířat. Takže jak vysvětlit rozdíly v postojích ke GMO mezi Evropskou Unií a Spojenými státy?

20 GENETICKY MODIFIKOVANÝCH POTRAVIN NA VAŠEM STOLE

Jestliže pro vás potřeba zastavit produkci GMO není dostatečná naléhavá, tento článek by vás měl dovést k zamyšlení. Nabízíme zde několik příkladů toho, jak se geneticky modifikované produkty trvale a bizarně šíří. Určité informace o jejich vývoji už (doufejme) máte, jiné pro vás budou překvapením.

GMO agrobyznys

Kapitalismus je založen na řízení svých inherentních (sobě vlastních) krizí. Je rovněž založen na potřebě maximalizovat zisk, zlikvidovat konkurenty, snížit režijní náklady a potlačovat mzdy. V 60. a 70. letech, tváří v tvář rostoucí konkurenci ze zahraničí, začaly USA převádět průmyslovou výrobu do zahraničí, aby snížily náklady tím, že použijí levnou zahraniční pracovní sílu. Další země tohoto příkladu následovaly.

Stránky

Top