Šokujúce evanjelium podľa Barnabáša: Ježiš má predpovedať príchod Mohameda

ANKARA | Turecké orgány získali v roku 2000 od pašerákov knihu zo zvieracej kože, na ktorej stránkach má byť napísané pravé evanjelium Barnabáša, teda apoštola, ktorý úzko spolupracoval s ostatnými dvanástimi apoštolmi a tento titul získal dodatočne pre svoje veľké zásluhy. Obsah tohto diela je šokujúci. Ježiš vraj nikdy nebol ukrižovaný a predpovedal príchod proroka Mohameda. Kresťania sa bránia a sú presvedčení, že kniha je falošná a že ide iba o zbytočnú provokáciu, ktorá môže mať tragické následky.

POSELSTVÍ MÍRU (evangelium Essenských)

A stalo se, že mnoho nemocných a chromých přišlo za Ježíšem a ptali se ho: „Když všechno znáš a víš, řekni nám, proč musíme tak hrozně trpět? Proč nejsme zdraví jako jiní lidé? Mistře, uzdrav nás, abychom byli silní a nemuseli setrvávat v naší bídě. Víme, že máš tu moc, uzdravovat ze všech druhů nemocí, osvoboď nás od Satana a všech jeho velkých utrpení. Mistře, slituj se nad námi!“

Stránky

Top