SIGNÁLY TRANSFORMÁCIE

Tak veru – nič už nebude také, aké bolo predtým... Predstavovali sme si príbeh sveta akosi inak. Predstavovali sme si príbeh našich životov: i n a k... Predstavovali sme si inak aj toto storočie... Napríklad v mojich mladíckych predstavách malo 21. storočie podobu technologicky vyspelej spoločnosti s letmi do kozmu, ale celkom iste nie podobu spoločnosti individuálnych i kolektívnych súbojov o prežitie, kedy sa aj spomínané lety stávajú len vecou prestíže a demonštráciou sily – moci, ktorá má zaručiť prežitie najmocnejších... To, čo dnes prežívame je víťazstvom celkom iných síl: o ich existencii sme tušili, neprežívali sme ich „účinok“ tak intenzívne a na vlastnej koži... Zostáva azda dúfať, že jedna bitka a jej výsledok neznamená ešte rozhodnutú vojnu... V každej bitke však zomierajú ľudské bytosti...

TAJOMSTVO ODPUSTENIA

Napísal som krátky list istému mocnému mužovi, kde som mu chcel vyjadriť, že sa na neho za nič nehnevám a beriem všetko, čo medzi nami bolo, ako svoju školu a skúsenosť... To, čo sa dialo medzi mnou a tým človekom som považoval za svoju osobnú skúšku a výzvu ako praktizovať „odpustenie“... Len čo som stlačil tlačítko „browse“, aby som stiahol dopis z plochy do mejlu, vynorila sa mi pred očami celkom nečakane krátka scénka z pred pár rokov... Povedal som známemu o inej mediálnej osobnosti /o ktorej si mnohí mysleli, že mi spôsobila krivdu/, že som tomu človeku zo šoubyznisu o d p u s t i l...

SVET ILÚZIE, SVET ANTILÚZIE...

Dôjde v roku 2012 k oddeleniu svetov?
Oddeľovanie už nastalo - len sme ho nespozorovali... Ak sme ho aj pozorovali, nevedeli sme ho definovať – mali sme pocit, že sa deje len nám samotným a našu skúsenosť sme pred našim okolím statočne ukrývali... Oddeľovanie sa odohráva v každom jednotlivcovi - vo vzťahoch s najbližšími a v každej rodine – nikoho to neobchádza! Sme však súčasťou veľkej spoločenskej hry – veľkého predstierania. Toto predstieranie – imidž – vytvára obraz nás samotných pred našimi blížnymi, kolegami, spoluobčanmi a my sa tohto obrazu /imidžu/ držíme zo všetkých svojich síl. Udržanie tohto obrazu nás stojí obrovské množstvo životnej energie, ktorú by sme samozrejme mohli použiť celkom inak a užitočnejšie. Svoju životnú energiu používame s prevažnej miery na udržanie svojho každodenného imidžu – teda našej domnelej identity. Takto funguje súčasný svet /je to jeho charakterizujúci, dominantný rys/: je to svet imidžu, pravým slovom svet obrazu, alebo neskutočný, imaginárny svet.

STRUČNÁ HISTÓRIA ČASU A ČLOVEKA II.

Západné rody Praslovanov sa nakoniec usadili v dnešnom Česku, na Morave a na Slovensku... Naše národy pochádzajú z tejto západnej skupiny, ktorá mala v sebe /tak ako svoj vlastný hologram/ tri časti, zodpovedajúce trom Princom zo spomínanej kozmológie Slávov...Každý z Troch Princov /troch rodov z troch bratov.../ je jedinečný – spolu však tvoria úplnosť... To sú tri farby: Červená, Modrá a v ich strede Biela, ktorá je „pozadím“ Farieb: reprezentuje onen hľadaný tretí prvok, ktorý p r e m e n í binárnu sústavu... V ľudových rozprávkach je tento typ reprezentovaný postavou Popolvára – bedára, ktorý sa stáva kráľom...V tejto rozprávke je zakódované tajomstvo „povzdvihnutia“...

Stránky

Top