CESTA K ZABUDNUTEJ MOCI

Cesta k záhadnej a „neznámej“ moci, ktorú používali na tvorbu svojej skutočnosti dávne civilizácie, obývajúce pred tisícročiami túto planétu, nie je tajomná, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Ako tú cestu nájsť pre jednotlivca i pre celé ľudstvo ukazovali vždy a znova osvietené bytosti, ktoré z času na čas dali na známosť spôsoby, ako ju objaviť a ako po nej kráčať. Hovorili a učili „ceste k spáse“, alebo k „nirváne“, či „osvieteniu“... Mienili tým odkrytie a využitie našich potenciálnych ľudských možností. To, že svoj potenciál /svoju moc/ nevyužívame naplno je spôsobené okrem mnohých iných faktorov aj jednostranným vysvetľovaním týchto „učení o ceste“. Namiesto k rozvinutiu osobnej i kolektívnej moci sme sa tak stáročiami dopracovali k opaku – bezmocnosti, obmedzenému a jednostrannému pohľadu na „jediný možný a správny“ pohľad na našu skutočnosť. Tomuto pohľadu z „jednej strany“ sme si zvykli veľmi mylne hovoriť „vedecký“...

GRÉK ZORBA, PIGS A GENIUS LOCI

Verím v lepšie usporiadanie spoločnosti, ako je to, v ktorom práve žijeme. Počas týchto dní, keď Európou otriasajú udalosti v Grécku /o ich dosahu ešte ani netušíme/ si azda viacej, ako kedykoľvek predtým uvedomujeme všetko to pokrytectvo, pretvárku a i l ú z i u sveta, ktorý nemá nič spoločné s demokraciou na akú sa hrá a v akú sme azda pred rokmi verili. Na margo týchto udalostí poviem len krátko: nepestujme si v sebe zášť na údajne ležérnych a pohodových ľudí Mediteránu, ako sa nám to snažia podsunúť médiá – ich „nechuť pracovať“ a drieť za pár šupiek tak, ako to robíme my tu, viac na severe – NIE JE NA PRÍČINE KRÍZY! V pamäti mám skvelý a azda kultový film GRÉK ZORBA s Anthony Qeenom v hlavnej úlohe „typického Gréka“. Aj vďaka tomuto príbehu, „grécky“ postoj k životu, jeho nekonečná oslava aj v krušných chvíľach života očarili c e l ý svet.

ROSA VÝCHODU

Nemal som v úmysle vysvetľovať zmysel KÓDU KRÁĽA SVATOPLUKA, ukrytého v texte ROSY VÝCHODU – začal som jednoducho písať príspevky, ktoré zdanlivo s KÓDOM nesúviseli. Týkali sa skôr mojej každodennej skúsenosti so svetom, ktorý prežívam a s Cestou. Dnes, po roku však vidím, že všetky moje príspevky navzájom súvisia – sú spojené neviditeľnou niťou, tajným kódom kráľa Svätopluka... A tak veci a udalosti, ktoré som opisoval ako „náhodné“ a navonok nesúvisiace, dostávajú rekapituláciou mojich poslednoročných príspevkov zmysel, ktorý by sa mi javil ako n e u v e r i t e ľ n ý, ak by...

Quetzalcoatl

Je to tak, že v posledných desaťročiach sa naozaj začalo verejne šíriť poznanie, ktoré bolo celé veky utajované /s úmyslom držať ľudstvo na uzde/ - a síce, že sme sami tvorcami svojho osudu a osudu tohto sveta: aj poznatky modernej vedy už hovoria o pozornosti ako o sile, ktorá mení experiment... Nestretol som sa však s nápisom na titulnej strane: POZOR, MÔŽE ZABÍJAŤ!, podobnému ako sa píše na cigaretách... Teraz ma dobre počúvajte: nie som odporcom tohto poznania, práve naopak! Mojim snom je oslobodené ľudstvo, oslobodený človek ale – keďže som s touto cestou čosi zažil – chcem sa podeliť so svojou skúsenosťou... A tá je: POZOR, MÔŽE VÁS TO ZABIŤ! Ak máte chuť čítať ešte ďalej, nech sa páči... Azda to prežijete.

Stránky

Top