PRÍCHOD KRÁĽA

Mlčanlivé rady štvorcov z plastu, nehybné sú bez rozhodnutia človeka... Každý z prstov v predklone, každý v inej dráhe čaká na povel... Kdesi sa už rozhodlo – okamih štartu, ale aj dnešný príbeh víťazov... Kto je t e n, čo všetko rozhoduje? Štart! Poklus prstov mení sa na cval a trysk – na lúke virtuálnej pamäti ostáva len stopa vašej jedinečnosti... Stroj na písanie - protéza na rukách, čo reaguje na vôľu prstov... Kto je t e n za vôľou prstov? Vieme iste, že bez zámeru sú nehybné – stopa textu nevychádza z vôle našich prstov! Sú tu iné pokyny, to je celkom j a s n é... Dokážeme zistiť, kto tu tomu kraľuje? Stopujme dnes pretek prstov, no i vôľu, ktorá sa prejavuje v ich pohyboch... Sledujme to teraz a tu... Nespustime pohľad z reality – a spolu sa vydáme na dobrodružný výlet Kráľovi oproti... Takže: vôľa mojich vlastných prstov prichádza z predlaktia a ešte vyššie – z ramien... Alebo azda priamo z hrude? Brušká prstov sú prepojené s čímsi v rukách a tie zasa s čímsi „vyššie“ - celkom dobre to môžem pozorovať a cítiť...

CESTA SRDCA

Nemôžem si už zakrývať oči pred vplyvom a účinkom svojich vnútorných rozhodnutí na vývoj a fungovanie mojej vlastnej reality! Myslím to tak, že svoje najvnútornejšie rozhodnutia sa v živote p r e j a v i l i a r e a l i z o v a l i sa. Dokonca je to tak, že moje najvnútornejšie rozhodnutia „zrušili platnosť“ všetkých vonkajškových... Existujú NEVIDITEĽNÉ ROZHODNUTIA, ktoré činíme „sami v sebe“ - ako som si dnes už istý - sú to tie najúčinnejšie rozhodnutia: práve tie určujú, čo nám vyjde a čo nám nevyjde... Každý človek dnes však v i e, že vo svojom živote m u s í prijímať rozumovo-rozumné rozhodnutia, ktoré sa viac-menej n e z l u č u j ú s pocitmi, vychádzajúcimi z nášho vnútra... Viem to aj ja: a tak ich činím aj sám – nemôžem však už zakrývať, že zároveň s nimi „prebehne“ kdesi v hĺbke mojej bytosti ešte iné a veľmi utajené „rozhodnutie“ - prejavuje sa dobre ukrývaným odporom k činnosti, pre ktorú som sa práve rozumovo a „na sto percent“ rozhodol... Celý život sa usilujem potlačiť tento vnútorný Hlas– bojujem proti nemu, lebo sa mi vidí, že ma vedie do priameho stretu s celým okolím – azda s celou spoločnosťou, ak nie s celým svetom...

VABANK

VABANK ZNAMENÁ učiniť r o z h o d n u t i e, z ktorého niet návratu... Znamená to „staviť všetko na jednu kartu“... Je to hra VŠETKO ALEBO NIČ... Vaša vôľa je pri vabanku jednoznačná: učíníte s k o k do neznáma... A strácate pri tom oporu všetkých rozumových riešení... Cieľom vabanku, o ktorom bude dnes reč nie je posilnenie nášho ja, ktoré prípadným víťazstvom získava pocit božskej priazne ale naopak: pri tomto vabanku ho nadobro strácate – to, čo máte získať je vaše autentické ja, teda vaša autentická vôľa: to, čo tvorí vaše pravé /a nie získané a umelé/ živobytie... Vabankom strácame všetko, čím sme doteraz boli a nemali sme tým byť – a získavame všetko, čím sme byť mali, no neboli sme...

TRANSFORMÁCIA, ALEBO AKO SOM SA UČIL NEBYŤ ZBABELCOM

Veľmi som sa ostýchal priznať pred svetom svoje slabosti a nedostatky a hlavne svoj strach. Netušil som, že môj Tyran, v snahe držať ma v Ríši Zabudnutia, ráta práve s mojou vrodenou zbabelosťou – tento parazit vo mne však nepočítal s tým, že som s c h o p n ý vystúpiť pred publikom a vyzliecť sa pred verejnosťou do naha...Verte, ani ja sám som n e v e r i l, že to dokážem... Ak som to urobil je to preto, že som si uvedomil naplno a jasne /nekompromisne/, že ja sám svojim príbehom nie som... Nech vám môj príbeh padne na úžitok a ospravedlňujem sa tým, u ktorých prebúdza k životu ich vlastných bubákov...
Celkom jasne cítim z a t m e n i e: akoby sa nad osudom sveta vznášalo mračno – tiahne sa po horizont minulosti a tam zrejme pokračuje do histórie... Poznám už toto „mračno“ - zastiera našu skutočnú podstatu a to, čo v skutočnosti sme...

Stránky

Top