Mayské rituály v roce 2011 a 2012

Poprvé jsem se o Cestě s křišťálovými lebkami doslechla 23. července. V té době jsem netušila, jak by se celá akce mohla uskutečnit, protože při její realizaci hrálo roli mnoho proměnných, jednak logistických, ale také „éterických“. Nicméně se vše začalo organizovat a přeorganizovávat. Po mnoha schůzkách vyhlásil Hunbatz Man, mayský strážce a stařešina mayské Itza rady, a Pedro Pablo Chuc, prezident mayské Rady starších, že povedou skupinu mayských starších na cestě po Spojených státech od jednoho pobřeží k druhému.

V Bavorsku objavená krištáľová lebka patriaca Himmlerovi, šéfovi SS!

Senzačný objav v Nemecku | Švajčiarsky magazín Mysteries (www.mysteries-magazine.com), exkluzívne odhaľuje, vo svojom poslednom vydaní (marec/apríl 2011), objavenie krištáľovej lebky v Bavorsku - v osobných veciach šéfa SS Heinricha Himmlera! Tento skvostný kúsok váži 9.2 kilogramu a bol objavený spoločne s prísne tajným trojstránkovým "inventárnym zoznamom" SS Reichssicherheitshauptamt, datovaného v apríli 1945.

O čom mlčia krištáľové lebky (+VIDEO)

Z množstva artefaktov, ktoré s nám do dnešných dní zachovali, sú povestné krištáľové lebky, bezpochyby jednou z najväčších záhad. Nad ich pôvodom, technológiou ich výroby, účelom a množstvom ďalších záhad si dodnes lámu hlavy najlepší svetoví vedci. Ako prvá bola nájdená „lebka osudu“. Jedna historická verzia tvrdí, že „lebku osudu“ (E.T.), našiel v roku 1927 anglický bádateľ Frederick A. Mitchell-Hedges, v ruinách mayského chrámu v Lubaantun (dnešné Belize). Podľa inej verzie kúpil tento predmet v aukcii v „Sotheby“, v Londýne v roku 1943. V každom prípade na to, že je táto lebka, vyrobená z horského krištáľu, považovaná, umelecky, za bezcennú, je vybrúsená nanajvýš dokonale. Ale vedci sa stále skôr prikláňajú k prvej hypotéze, podľa ktorej je nález výtvorom Mayov.

Krištáľové lebky

Dnes Vám chcem predstaviť „skull“, alebo po našom, slovo: „lebka“, z iného druhu pohľadu. Takého, aký mám v predstavách aj ja osobne. Lebka, v tomto prípade krištáľová, totiž vonkoncom nie je symbol anatómie ako takej, ani pekla, či obetných rituálov plných krvi a utrpenia. Má omnoho väčší význam. Krištáľová lebka je archetypom starých civilizácií a ich umenia komunikácie, telepatie a informácií. Niektoré skupiny zasvätených kňazov a kňažiek Mayov, Aztékov a Olmékov, mali kedysi k dispozícii jednu technicky vyspelejšiu variantu komunikačného systému „hovoriacich hláv“, tvorenú z trinástich anatomicky presných odliatkov ľudských lebiek z taveného krištáľu. Každá lebka bola presne vyladená na frekvenciu energie vedomia každého držiteľa. Trinásta lebka, ktorú smel mať iba kňaz s najvyšším zasvätením, spojovala všetkých dvanásť frekvencií a komunikovala priamo s nehmotnou dimenziou vesmíru. Vyladenie sa dosahovalo presným prídavkom istých kovových solí k tavenine krištáľu - kremenného skla pred vlastným odliatím lebky.

Stránky

Top