Jasnovidka Vanga o mimozemšťanech

O známé jasnovidce z Bulharska jste již jistě slyšeli. Od mládí byla slepá, obdržela však mimořádné nadání věštit budoucnost, což činila celý život, až do svých 85 let. Lidé různých profesí a společenského postavení za ní chodili a žádali o radu, včetně mnoha politiků a významných osob, a to i ze zahraničí. Věštby prý dostávala od bytostí, které vídávala pouze ona, a které ji našeptávaly, co má komu říkat. Podle svých slov také zřejmě dokázala svou myslí sledovat celý svět a vnímala a cítila vše, co se v něm děje.

Úrovně Galaktické diplomacie

Galaktická diplomacie je nově vznikající obor lidské činnosti, vycházející z konceptu exopolitiky, posouvající současnou diplomatickou teorii a praxi na úroveň meziplanetárních politických vztahů. Skutečný význam galaktické diplomacie a její jasnější podoba se ukáží až s budoucími roky, zejména tehdy, až bude oficiálně oznámena existence života ve vesmíru a začnou první snahy států o navázání oficiálních intergalaktických vztahů a komunikace s inteligentními bytostmi.

Nové náboženství pro 21. století

Náboženství bez náboženství.
Víra v lásku.
Lidé vědomi si své jednoty.
Je to to, co nás spojuje, aniž bychom spolu museli souhlasit.
Je to touha po lepší budoucnosti, vůle změnit svůj osud, síla myšlenky, která nezanikne.

Máme vizi společnosti založené na přátelství, života v míru, sen, který nosíme v srdci.

Ten sen nezanikne, dokud se nepoddáme víře, že si jej nezasloužíme.

NOVINKA: Kniha Za světlem Nového věku. Jitřenka

Nová duchovně-ezotericky laděná knížka od "Jitřenky" - ZA SVĚTLEM NOVÉHO VĚKU: Into the Light of the New Age, aneb setkání s bohy nového věku a výprava za poznáním napříč dějinami a časem, cestou Jitřenky putování nazpět domů. Pohádkový příběh obsahuje texty určené pro přechod do nového věku, poselství pro lidstvo, vize budoucnosti a zajímavá proroctví.

Stránky

Top