POLTERGEISTI VI.

"Jinými slovy, podoba, ve které se kinetická energie (t.j. pohyby předmětů) objevila v prostoru obklopujícím agenta, napovídá, že tato energie vznikla z přeměny nějaké neidentifikované energie."
Některé aspekty RSPK ukazují povědomé energetické vzorce. Například lehčí předměty z domácností se obvykle pohybují na větší vzdálenosti než těžké kusy nábytku. Nejsilnější důkaz toho, že máme co do činění s energií, pochází ze studií efektu slábnutí, kde se množství zasažených předmětů, jak bylo zjištěno, snižuje se vzdáleností od ústřední osoby.

Sny o UFO II.

Pokračuji v pojednávání o snech s tématikou UFO. Shromáždil jsem další sny od různých lidí a k mému překvapení se tam objevují poměrně dost podobné situace a náměty. Po přečtení uvidíte sami… Zároveň se výrazně neliší od témat snů z předchozího dílu. Řekl bych tedy, že máme co do činění se skutečnými jevy, které se odehrávají na úrovni snů a stavu polospánku. Některé vize jsou tak detailní a smysluplné, že se zdá, že se něco vskutku děje a probíhají přípravy na nějaké velké události. Důležitými motivy jsou:

POLTERGEISTI V.

Změny a stres. V listopadu 1970 bydlela jedna třináctiletá dívka a její sestra u jejich babičky v Pursrucku v Německu, když v tom samém domě zemřel jeden člověk. Další den „Helga, která vyhlížela z okna přímo přes hřbitov a márnici, kam byla mrtvola přenesena, byla vyděšena a nemohla usnout. Myslela na strašidelný příběh, který vyprávěl její učitel před několika měsíci. Když poprvé uslyšela klepání, myslela si, že mrtvý muž takto oznamuje svůj příchod…

POLTERGEISTI IV.

Ve třinácti letech začala mít jedna epileptická dívenka z Midlands v Anglii halucinace lidí. „Nejdříve spatřila starého muže, o kterém se soudilo, že to je její dávno zesnulý dědeček. Pak v roce 1971 opakovaně vídala mladou dívku, která prohlašovala, že byla oběšena v roce 1808, a která si přála být pohřbena v posvěcené zemi… Zapojení zbytku rodiny a přátel začalo, když se stali svědky nápadných poltergeistských jevů jako otevírání a zavírání dveří a okenic, přemisťování předmětů…

Stránky

Top