Arabská pověst o původu pyramid

Většina dějepisců se shoduje v tom, že ten, kdo postavil pyramidy, byl Saurid Ibn Salhouk, král Egypta, jenž žil tři sta let před potopou. Příčina toho byla, že viděl ve snu, že se celá Země přetočila i se všemi svými obyvateli, muži leželi na svých tvářích a z nebe padaly hvězdy, s hrozivým rachotem narážejíce jedna do druhé; a byv tím znepokojen, nejdříve to skrýval. Potom viděl hvězdy-stálice padat dolů k zemi v podobě bílých ptáků, uchvacujíce lidí, odnášeje je mezi dvě velké hory; a tyto hory se následně za nimi zavřely a ty zářící hvězdy potemněly.

Neuvěřitelný průlet komety "Lovejoy"

Ve dnech 15. a 16. prosince byli astronomové svědky nevídané události, když takřka skrze Slunce proletěla kometa jménem Lovejoy ("Láska-radost"). Jeden z nejjasnějších pozorovaných objektů za poslední dobu se příblížil ke Slunci od jihu a byl provázen dlouhým chvostem. Pak přibližně ve čtvrtek k jedenácté kometa vletěla do plamenů Slunce a zdálo se, že tam skončí svůj život.

Sny o UFO

Sny a naše téma - UFO a mimozemšťané - mají mnoho společného. Už prostě jen proto, že se nám o nich zdá. Vstupují do našich snů a my se s nimi nějak musíme vypořádat. Stav snění a polospánku je nejvhodnější pro kontakt s vyššími světy, a tak nám poskytuje mnoho materiálu k zamyšlení. Vybrané sny, kde figurují létající objekty a bytosti z vesmíru, uvádím na konci článku pod čísly 1-32. Texty snů jsem sebral z různých zdrojů z internetu a knih. Odkazy na zdroje jsou na konci článku.

Prosba za globální změnu, osvícení (září-listopad 2011)

Vážení čtenáři, opět upozorňuji na nadcházející dobu vhodnou pro duchovní práci, meditaci a modlitbu. Září, říjen, až do poloviny listopadu tohoto roku, představuje významné období, kdy bychom se měli snažit usměrnit vývoj směrem k pozitivním událostem, a zároveň jej využít k osobnímu pokroku a povznesení. Pokud je nějaký čas vhodný k duchovní práci, tak je to zajisté tento, a i pro širší dění to bude prospěšné.

Stránky

Top