Zvyšujme úroveň civilizace - kvantový skok

Kolik myšlenek naše společnost věnuje otázkám po smyslu existence? Kolik prostředků věnujeme na zlepšování stavu světa? Jak moc myslíme na budoucí generace? Kolik času věnujeme Bohu? Právě to však určuje úroveň každé civilizace! Nejde jen o to, jak moc vyspělou máme techniku, jak dokonalou máme elektroniku, podle čeho můžeme hodnotit vyspělost společnosti. Úroveň je dána zejména duchovní vyspělostí a zájmem o vyšší hodnoty, ne jen o materiální věci a planou zábavu.

Čas ideálů?

Máme ještě nějaké velké sny? Víme ještě, co jsou ideály? Co očekáváme od budoucnosti? Společnost, jako by věděla, že je na lodi, která se potápí, přežívá ze dne na den. Zabýváme se malými nedůležitými věcmi, těmi jež jsou nám nejblíže, protože na velké nemáme dost sil. Anebo se nám nechce přemýšlet? Je bezpečnější nevířit prach a dívat se dolů do země, nepřitahovat pozornost. Držet se zajetých kolejí. Hovořit očekávaným způsobem a nebýt moc vyzývavý. Chovat se podle očekávání. Hovořit o lásce není v módě. Svěřovat se se svými velkými touhami vzbuzuje smích. Lidé jsou asi naprogramováni smát se na povel, když zazní něco skutečné pravdivého. Velké ideje byly uznány za překonané a zastaralé. Bylo rozhodnuto, že cíle již nemají smysl, když nikam nemíříme. A doba nepřeje velkému přemýšlení, abychom neprohlédli, jak uboze žijeme…

Exo-archeologie: komu patří obří lebky? UPŘESNĚNÍ

Po minulém článku o obrech a nalezených obřích kostrách přidávám doplňující komentáře a další fotografie.
Po uveřejnění článku se objevilo mnoho hlasů, že fotografie jsou falešné a že se jedná o počítačovou grafiku. Je pravda, že po internetu koluje řada fotomontáží a softwareově vytvořených obrázků, a není vždy jednoduché rozpoznat, co je pravé. S ohledem na tuto kritiku jsem se snažil odhalit případné plagiáty a skutečně jsem jich pár našel. Jedná se zejména o tuto fotografii:

Exo-archeologie: komu patří obří lebky?

UPRESNENIE nájdete na tejto adrese, pozn. red. | Předkládám zde nejzajímavější fotografie nalezených obřích koster, které jsem dokázal shromáždit. Žádný z těchto nálezů není veřejně přístupný a potvrzený oficiální vědou. Kdyby byl, byla by to největší senzace všech dob, neboť by to znamenalo, že po Zemi kdysi chodili obři v pravém slova smyslu a tedy celá historie by musela být přepsána. Z toho důvodu jsou tyto nálezy pravděpodobně udržovány v utajení...

Stránky

Top