John Lenard Walson - Senzační záběry z vesmíru!

Jeden mladý muž jménem John Lenard Walson objevil nový způsob, jak zlepšit možnosti malých dalekohledů a byl schopen dosáhnout optického rozlišení téměř na hranici difrakce, které není za normálních okolností dosažitelné. Výsledné astronomicko-fotografické videosnímky odkryly spousty strojů, zařízení, satelitů a vesmírných lodí.

Plastové oblečení a jedovaté polštáře

Vím, že už je to skoro trapné, a že se následujícím článkem přiřadím ke spoustě dalších poslední dobou se objevujících varovných článků, které kritizují úplně vše od léků, potravin až po elektroniku, nemohu si však pomoci, neboť svět, v němž žijeme, na nás bez milosti útočí různými zvrácenými záludnostmi, které se skrývají ve výrobcích, které kupujeme, obklopujeme se jimi a používáme je, naivně a důvěřivě, a ničíme si tím své nade vše cenné zdraví. Tedy o oblečení…

Nový fenomén: „UFO-náboženství“?!

Narůstající oblíbenost fenoménu UFO a mimozemšťanů v současné době s sebou přináší i docela zajímavé rysy hodné povšimnutí. Neobyčejný zájem a fascinace tímto jistě velmi zajímavým tématem často hraničí až se zbožšťováním a s posedlostí vesmírnými bytostmi a věcmi okolo nich. Můžeme to pozorovat například na existenci řady náboženských skupin či hnutí, inspirovaných mimozemšťany a lidí, kteří propadli vášnivému uctívání všeho mimozemského. Mezi organizovanými skupinami jsou u nás nejznámější Raeliáni a Vesmírní lidé, založené prý přímo na pokyn "shora" mimozemšťany a otevřeně se hlásící k jejich odkazu, k jejich poselství a učení. Nepochybuji o pravosti těchto společenství a autenticitě textů a sdělení, z kterých vycházejí a jejich napojení na vyšší inteligence. Šíření informací a osvětová činnost jistě není nic špatného. Kde ale hraničí zdravý zájem o tyto nové neotřelé věci s uctíváním?

Lidé a energie 6. (Umírání jako posvátný okamžik)

Téma, které jsem začal, není oblíbené, ale velmi, velmi důležité, nemohu ho opomenout. Kolik lidí opouští svět ve zmatku a strachu a díky tomu se dostávají do podsvětních oblastí, bloudí v našem okolí jako duchové a nemohou najít správnou cestu. Je škoda opovrhovat tím důležitým okamžikem, kdy duše opouští tělo, opomíjet jej, jako by nic takového nebylo, a bát se odchodu na onen svět. Kdyby lidé věděli, co je na druhé straně, nikomu by nebránili odejít. Nebáli by se a naopak se těšili na to, co je ve skutečnosti vysvobozením a radostnou událostí.

Stránky

Top