Atlantída II.

Jeden z prvých zvestovateľov modernejšej doby, ktorý sa dlhodobo a systematickejšie venoval štúdiu starých zdrojov a Atlantíde, bol Ignatius Donnelly, americký kongresman z Minnesoty, ktorý v roku 1882 napísal knihu Atlantis the Antediluvian World a v roku 1883 ďalšiu - Ragnarok the Age of Fire and Gravel. Donnelly výraznejšie priniesol legendu o Atlantíde do povedomia Američanov. V knihách cituje Platóna, rozoberá mýty o potope nielen z platformy biblie, ale aj z pohľadu Chaldejcov a ďalších civilizácií, neobchádza ani natívnych Indiánov a dokumentuje súvislosti jazykovej podoby nielen Siouxov s jazykom dnešného Walesu.

Atlantída I.

O Atlantíde sa popísalo veľa slov, dohadov, určite aj bludov i dezinformácií. Avšak nielen laici, ale i niektorí zodpovední vedci vravia, že tento bájny svet údajne kedysi naozaj existoval. O Atlantíde a jej tajuplnom zániku je aj niekoľko teórií, avšak skôr, ako sa k nim dostaneme, pozrieme sa najprv na dnešok a potom na prvý historicky evidovaný záznam o existencii tohto nám zatiaľ nepoznaného sveta.

OČKO: Stratený kontinent?

"Táto civilizácia bola na svojom vrchole predtým, než vystúpili hory, kedy podľa Charlesa Darwina, bol človek ešte stále úzko spätý s opicou..." Prinášame Vám novú rubriku, v ktorej nájdete preklady stručných zaujímavostí a postrehov, aktuálne kolujúcich po nete. Môžete nám posielať svoje tipy na redakcia@cez-okno.net

Věděly dávné civilizace o potopeném kontinentu?

Libor Čermák | O tom, že mnohé starověké civilizace měly tak pozoruhodné vědomosti, jako by je získaly ve 20 a 21. století, jsem se na svém blogu zmiňoval už několikrát. Věděli snad i o potopeném kontinentu? V článku Podivuhodné znalosti dávných civilizací jsem se takovýmito věcmi zabýval. Například Mayové měli podivuhodný kalendářní systém, který se skládal ze zvláštních kalendářních cyklů, které se nazývaly: Kin (den), Unial (20 dní), Tun (360 dní), Katun, Baktun, Pictun, a tak dále. Tou největší byl Alautun, který odpovídá cca 64 milionům let. Je jen pouhá náhoda, že právě takováto doba se zhruba rovná době, před kterou došlo ke zkáze dinosaurů? Věděli snad něco o nich staří Mayové?

Stránky

Top