Dobří lidé všech zemí, spojte se!

Na různých duchovních a spirituálních serverech, stránkách či blozích se neustále zmiňuje přechod naší Země do vyšší dimenze. Její převibrování včetně zvýšení vibrací všeho, co je její součástí. Tudíž to znamená včetně nás, lidstva. Dozvídáme se jak je důležité zvyšovat své vibrace, pracovat na své duchovní stránce, nastoupit a dokončit svoji duchovní cestu a to většinou za pomoci prostředků jako jsou vnitřní světlo, láska v srdci, oddělení se od ega, neztotožňování se se svými emocemi atp.

O touze, odvaze, tvořivosti a otevřeném stavidlu

Naše dokonalost a spojení s bohem je blokováno. Jsou blokovány energetické toky, které by nám za ideálních podmínek měly umožnit spokojený život v radosti a vyrovnanosti. Je blokováno naše napojení na univerzální zdroj vědění. Téměř všechno, co při narození máme k dispozici je blokováno. Výchovou, zákazy, společností, zákony… Vlastní úsudek je potlačen. Jednáme na základě společenských předsudků a zvyků. Jsme roboti, kteří potlačují svoji přirozenost jenom proto, aby zapadli do společnosti a nijak nevyčnívali.

Miluj sám sebe

Všichni se chováme jako děti. Tedy téměř všichni. Nechci křivdit těm vyrovnaným mezi námi. Chováme se jako ublížené děti s tím rozdílem, že oproti dětem k vyjádření své nelibosti používáme prostředků dospělých. Vyhrožujeme, pereme se, podáváme stížnosti, soudíme se, rozvádíme se, pomlouváme se atp. A ve vývoji naší společnosti jsme již tak daleko, že takové projevy vůči svým bližním považujeme za úplně normální. Všichni to tak akceptujeme. Jeden je dobrý, jeden je špatný, začíná to pomluvami, končí soudem, pokutami atp. A je to normální. Koukáme se pak na sebe přes prsty, uhýbáme zrakem, nemluvíme s nikým… máme strach, abychom se nedostali do problémů.

Tvůrci reality

Tato pravda se dá najít na většině duchovních webů. Jinak řečeno – duchovní web, který na tuto informaci neupozorní, nestojí za moc, chápáno roztouženou myslí duchovního obrození chtivého jedince. Věta „Jsme tvůrci vlastní reality“ působí až magicky. Nepopírám ji, souhlasím s ní, je naprosto zásadní uvědomit si tuto skutečnost, protože jinak je velmi těžké posunout se dále v chápání našeho světa.

Stránky

Top