Vznikla angličtina z praslovanštiny?

Můžeme konstatovat, že velká skupina slov anglické každodenní slovní zásoby má svůj původ ve slovanských jazycích! Příroda a všechny její univerzální zákony byly zaznamenány, či otisknuty do raných vrstev jazyka. Pozorování a objevování přírodních konceptů a jejich stop v jazyce přitahovaly mou pozornost již od mých studentských začátků.

Top 10: Najzvláštnejšie písma

Latinka je jednoduchá abeceda, kde sa pre jednu hlásku používa jedno písmeno. Nie všade je tomu tak. V iných systémoch písania môže jedna litera znamenať celú slabiku. Existujú aj zvláštnejšie systémy a my vám ponúkame prehľad tých desiatich naj.

Top