360° Machu Picchu

Vydejte se na cestu zpět v čase, do města Inků Machu Picchu. Postaveno kolem roku 1450 a opuštěno o 100 let později, leží Machu Picchu zapomenuto až do roku 1911, kdy na tento poklad upozornil Hiram Bingham. V roce 1983 bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO a 7. července 2007 bylo Machu Picchu zařazeno mezi nových sedm divů světa.

MACHU PICCHU

Stejně jako celá řada jiných historických staveb je pro současnou vědu záhadou zejména z hlediska využití. Nejrůznější hypotézy se bezvýsledně pokoušejí vysvětlit tyto zvláštní impozantní stavby, chrámy a oltáře. Jedna teorie říká, že Machu Picchu bylo založeno jako nepřístupná strategická pevnost, podle jiné domněnky bylo město poslední útočiště příslušníků vládnoucí kasty. Další teorie říká, že to bylo místo pro pozorování hvězd, podle jiných se tu odehrávaly obřady, rituály a pod. Domnívám se, že správná hypotéza může vyplynout pouze z odpovědi na otázku, proč lidé vynaložili tolik námahy s dovozem velkých žulových bloků přes hory a hluboká údolí, když jiné horniny byl v místě stavby nadbytek.

Stránky

Top