Zaviate doby sa prebúdzajú: Atlantída

A ORORUN ROZPRÁVA: Bol som vládcom zeme. Ororun znamená pán zeme. Môj brat Orokun vládol moriam. Orokun znamená pán mora. ... My, bratia sme žili v zhode a prúdili cez nás mocné sily. Avšak ľud z nás spravil bohov a my sme to dovolili, lebo sme si mysleli, že to bude ľuďom na osoh a Najvyššiemu, ktorý sa nám zjavil, to nemôže uškodiť.

Legenda o Dagad Trikonu II.

Jak se Lakšmí snažila zaostřit zrak, aby si ty skvosty, vyrobené s dokonalou řemeslnou zručností, mohla lépe prohlednout uviděla, kdo ten chrám s poklady obývá. Všemi směry se tam plazily tucty hadů. Plazi vylézali otvory ve vnitřních stěnách kráteru, bohatě zdobenými bránami a okny a zase v nich mizeli. Z otvorů se šířilo světlo, jako by hromada zlata uprostřed kráteru byla pozůstatkem nějakého zasypaného města. Ještě zvláštnější bylo, že někteří z nich byli hady jen napůl, spodní část jejich těla končila hadím ocasem, zatímco horní patřila muži nebo žene.

Legenda o Dagad Trikonu I.

Nicméně zdatných bojovníků bylo v oněch dávných časů málo. Elnelók byl plný starších Avastů, kteří udržovali kulturu a obyčeje jejich světa prostřednictvím meditace, avšak pozvednout zbraň v takových bitvách nebyli schopni. Byly tam i ženy, které oděny v brnění bojovaly po boku svých mužů, a také hrstka dětí. Vlajkonoši, nosící zástavu Kalabhamských a Elnorských, se s malou skupinkou nizamových stráži stáhli za hlavní bránu. Olofon viděl, že nadešla hodina zkázy.

STAROINDICKÉ VÉDY PREDČILI VO VEDOMOSTIACH AJ NAŠU MODERNÚ VEDU časť tretia

Pojem „Védy“ je odvodený od sanskrtského slova „Veda“, čo znamená „poznanie“ v zmysle „spoznania“ a „náhľadu.“ (rovnaký slovný základ ako slovenské slovo „veda“ – sanskrt aj slovenčina sú indoeurópske jazyky, pozn. prekl.). Latinské slovo „videre“ („vidieť“) vychádza zo sanskrtského koreňa vid, čo je sloveso, ktoré znamená „vedieť, spoznať, rozumieť“. Z toho sú odvodené slová vidya „naučené vedomosti“ a veda – „spoznané/vnútorné/sväté vedenie“. Thomas A. Hein sa pýtal Armina Risiho, experta na védsku múdrosť.

Stránky

Top