NOVĚ OBJEVENÉ MEGALITICKÉ RUINY V RUSKU OBSAHUJÍ NEJVĚTŠÍ KDY OBJEVENÉ KAMENNÉ BLOKY

Neuvěřitelný objev, který byl nedávno učiněn v Rusku, hrozí, že otřese konvenčními teoriemi o historii naší planety. Na hoře Šoria na jižní Sibiři našli výzkumníci absolutně masivně postavenou zeď z žulových kamenů. Váha některých z těchto žulových kamenů se odhaduje na více než 3 000 tun, jak je vidíte níže, mnohé z nich jsou seříznuty „do vyrovnaných ploch s pravými úhly a ostrými rohy.“

VIKLANY (balanced rocks)

Množství pokusů o pochopení smyslu megalitických staveb napovídá, že známé skutečnosti je zapotřebí doplnit. Empiricky jsem dospěl k závěrům, že ono „doplnění“ nejsou žádné maličkosti, ale současnou vědou opomíjené přírodní zákony. Zní to neuvěřitelně, znal snad člověk v dávné historii přírodní zákony lépe než současná civilizace? To jistě neznal, ale věděl jak mezi kontinenty komunikovat.

Stránky

Top