63. místo pro Ericha von Dänikena

Každý rok několik nejvýznamnějších vydavatelů publikuje svoje žebříčky vlivných osobností našeho světa. Například magazín Time má svůj list stovky lidí, kteří nejvíce ovliňují naši společnost, Forbes publikuje několik seznamů včetně stovky nejvýraznějších celebrit, stovky nejdůležitějších žen, nebo seznam první tisícovky miliardářů. Art Review pro změnu publikuje list stovky nejvlivnějších umělců, galerií a sběratelů. Společnost Watkins Books přišla letos se zajímavým vlastním seznamem, a to 100 současných autorů, kteří nejvíce ovlivnili naší spiritualitu. Jinými slovy, je to list lidí, kteří v současnosti nejvíce ovlivnili duchovní a vědomostní vývoj naší společnosti.

Novinky z Luxoru

V komplexu Luxor byla odkryta zeď, která kdysi uzavírala chrám Petah v Karnaku. Tento týden, během rutinních výkopových pracích odhalil francouzsko-egyptský archeologický tým dvě významné památky. První z nich je zeď, která kdysi uzavírala chrám boha Petah a druhý je brána sahající až do období vlády 25. dynastie krále Shabaka (712-698 př. n. l.). Christophe Tiers, ředitel francouzské mise Karnak řekl, že vykopávky rovněž odhalily řadu bloků chrámu Petah.

Ruiny Puma Punku

V knihách je “Sluneční brána“ v Tiahuanaku často popisována jako “archeologický skvost Jižní Ameriky“. Nicméně návštěvník, který stojí před tímto sotva tři metry vysokým “skvostem“ je více zklamán, než ohromen. Nevýrazný poškozený monolit je obehnán zrezivělým plotem a výjevy nějakých bohů jsou za tisíce let vybledlé a erodované. Tisíce krutých let se na tomto monumentu podepsaly. Skupiny zpocených turistů prohánějících se na tomto nalezišti jako dobytek jsou každodenním obrázkem, a přesto nemají ani nejmenší tušení (možná nemají mít), že opravdová záhada tohoto komplexu se nachází méně než čtvrt míle odtud. Jak tištěný turistický průvodce, tak i ten živý, o této opravdové záhadě Tiahuanaka mlčí. Běžné archeologické příručky nezmiňují nespornou atrakci v horách Bolívie: ruiny Puma Punku. Proč? To je jednoduché, klasická archeologie nemá odpovědi.
Erich von Däniken

AREA 52 II.

Pentagon dokonce v roce 2003 přiznal, že vědci ze základny v Utahu provedli 21 testů na moři, které mohly vystavit námořníky chemickému a biologickému hazardu v šedesátých letech. To je ovšem jen zlomek všech pokusů, které se během let ať už tajně, či oficiálně na základně uskutečnily. Bohužel se zdá z mnoha dnes odtajněných dokumentů, že v některých případech byli vojáci a zaměstnanci součástí těchto testů, aniž by o tom věděli.

Stránky

Top