Zóna ticha v Mexiku – výtah do jiných světů?

Jednou ze záhadných oblastí, ve kterých se dějí nevysvětlitelné věci, je Zóna ticha, neboli, jak ji nazývají zdejší lidé „Zóna del Silencio“. Říká se jí také „mexický Bermudský trojúhelník“ a nachází se mezi 26. a 28. stupněm severní šířky a 102. až 106. stupněm západní délky. Právě v tomto pásu severní šířky leží i mnoho jiných podivných oblastí, kde se vyskytují magnetické anomálie a které provázejí pověsti o nevysvětlitelných jevech.

Rozhovor s Yvonne Smithovou

Je zakladatelkou organizace CERO International, která se zabývá výzkumem fenoménu únosů do UFO. Ve své kariéře potkala mnoho známých osobností jako byl například John Mack a únosům zasvětila velkou část svého života. Ve své ordinaci v Kalifornii provádí regresní terapii a pomáhá také lidem s psychickými problémy, týraným dětem, nebo manželstvím, která procházejí životní krizí. Rozhovor byl natočen na konferenci Contact in the desert v Joshua Tree v roce 2013.

Dokonalá matematika a astronomie před tisíciletím

Z archeologických vykopávek je zřejmé, že jednoduché početní úkony zvládali již lovci mamutů. Používali k tomu názornou pomůcku - prsty na rukou, které umožňují počítání pomocí desítkové soustavy. První základy matematiky v historii se objevují v době před 5000 lety v povodí řeky Indu. Tehdy tam stála kvetoucí městská centra Mohendžo - Daro a Harappa. Zdejší obyvatelé používali na stavbu normované cihly, jejichž poměr stran činil 4:2:1 a k matematickým operacím desítkovou soustavu.

Lebky z Paracasu - první analýzy DNA

Paracas je pouštní poloostrov nacházející se v provincii Pisco v regionu Ica při jižním pobřeží státu Peru. A právě zde v roce 1928 peruánský archeolog Julio Tello učinil úžasný objev – obrovský a komplexní hřbitov obsahující množství hrobů, v nichž byly nalezeny nejen veškeré kosterní ostatky, ale především také ty největší prodloužené lebky, které byly doposud na celém světě nalezeny.

Stránky

Top