Nové zemětřesení na Haiti: Vražedný dárek Monsanto haitským farmářům

Zemětřesení na Haiti z 12. ledna t.r. bylo pro někoho šťastným prolomením obchodních bariér. Mezinárodní firma Monsanto nabízí haitským farmářům vražedný dárek 475 tun geneticky modifikovaných semen spolu s příslušnými hnojivy a pesticidy. Vše bude rozdáváno zdarma pod hlavičkou projektu WINNER zaštítěného americkou ambasádou na Haiti. Vědí Haiťané, že Monsanto vyprodukovalo také defoliant Agent Orange, který americká letadla rozprašovala v průběhu války nad Vietnamem, a který škodil jak americkým vojákům, tak Vietnamcům?

Poškozují produkty Monsanta vnitřní orgány?

Ano, tohle je další případ týkající se firmy Monsanto, kontroverzního amerického giganta, který podle tvrzení Greenpeace prodává 90% všech geneticky modifikovaných semen ve světě. Dominance firmy je tak veliká, že ji dokonce vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti kvůli podezření z možných antitrustových praktik. Ale při marketingu je vláda ochotným partnerem, opakovaně odmítajícím požadavek, aby GM potraviny byly v regálech označeny (jako v Evropské unii) a podepisujícím jejich údajnou bezpečnost.

Slovensko a Korporácia Monsanto

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že spoločnosti MONSANTO SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava udelil súhlas na dovoz osiva geneticky modifikovanej kukurice MON 89034 × NK603 a NK603 × MON 810 určenej na zavedenie do životného prostredia na obdobie rokov 2009-2011.

Stránky

Top