Ľudkovia z legiend Inuitov

„Išigaq“ – práve takto volajú Inuiti „malých ľudí“, ktorý obývajú celú arktickú oblasť Kanady a USA – hory, jaskyne i podzemie. Samotné slovo znamená „ten, čo sa skrýva“. Eskimáci čas od času ohlásia na políciu výskyt týchto človiečikov so špicatými ušami, čiernymi očami a tmavou farbou pokožky. Sú to veľmi silné, rýchle a bystré bytosti, neobyčajne obratné pri love s lukom a šípom, nosia odev z koží ulovených zvierat a žijú svoj izolovaný život.

Eden v Egypte? (časť druhá)

Takže ak sa Rajská záhrada nachádzala v Amarne, čo potom s Adamom a Evou? Samozrejme na začiatok treba uviesť, že Adam bol prvý muž a Eva prvá žena. Ale to bol aj faraón Achnaton a kráľovná Nefertiti.

JAKO NA ZEMI, TAK I NA NEBI 2: Virus

Roztřásli se zimou, ačkoli zima nebyla. Něco projelo jejich hlavou a oni pocítili náhlý chlad. Virus byl aktivován a bezpečnostní obal jejich těl byl narušen. První příkazy Ineho programu začaly pronikat do jejich řídícího mozkového centra. A odkudsi z hloubi Universa se začala ke Rhee blížit dvě vlákna Antisvětla. A kupodivu nebyla odpuzena, nýbrž nalezla své příjemce. Dva lidé na Rhee byli připojeni ke Zdroji Antisvětla.

Stránky

Top