Zecharia Sitchin: NÁVRAT KE GENESIS III.

Existuje důkaz o dolování v Jižní Africe během starší doby kamenné? Archeologické studie svědčí o tom, že ano. Přední jihoafrická těžební společnost, Anglo-American Corporation, si uvědomila, že opuštěné starověké doly mohou ukázat, kde lze nalézt zlato, a v sedmdesátých letech si najala archeology, aby se po takových starověkých šachtách porozhlédli.

Zecharia Sitchin: NÁVRAT KE GENESIS

Poslední desetiletí dvacátého století byla svědky náhlého, ohromujícího vzestupu lidských znalostí. Náš pokrok v každé oblasti vědy a technologie se už neměří na staletí ani desetiletí, nýbrž na roky či jen měsíce, a zdá se, že vzrůstem rozsahu lidských znalostí předčí vše, čeho člověk dosáhl v minulosti. Je možné, že lidstvo opustilo temný věk a středověk, dosáhlo osvícenství, poučilo se průmyslovou revolucí a vstoupilo do éry hi-tech, genetického inženýrství a vesmírných letů - jen aby se napojilo na své pradávné znalosti?

Zecharia Sitchin: ZTRACENÉ ŘÍŠE V.

I Aztékové a Toltékové a další národy kmene Nahuatl měli legendy o stvoření, ve kterých se objevují tatáž témata. Ale zatímco ve Starém zákoně jsou jeho obsáhlé sumerské základy zestručněny a v části o stvoření se namísto o více božstvech hovoří o jediné vícečetné bytosti (Elohim), v legendách v jazyce nahuatl se sumerská a egyptská mytologie, ve které je bohů více, zachovává.

Stránky

Top